Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 29/9/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động (VC, NLĐ) năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Văn Sâm - Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Về phía Nhà trường có TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn Trường. Các đồng chí Đảng ủy viên; BGH; Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể và toàn thể viên chức, người lao động của Nhà trường.

 Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Báo cáo chỉ rõ năm học 2022 - 2023, là năm học diễn ra trong bối cảnh bình thường mới sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19. Nhưng dưới dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng sự phối hợp của BCH Công đoàn Trường, sự đồng thuận cao trong tập thể CB, VC, NLĐ, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nhiều hoạt động được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả tốt, bám sát kế hoạch năm học, Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ góp phần nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực; Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã được triển khai đúng quy định, tạo cơ sở thuận lợi cho VC, NLĐ thi đua thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, đơn vị. Phát huy những kết quả đạt được trong năm học qua và với tinh thần đoàn kết, vượt khó, tập thể VC, NLĐ, HSSV của Nhà trường quyết tâm, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra của Hội nghị VC, NLĐ năm học 2023 - 2024.

TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng  ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nội dung phong trào thi đua năm học 2023 - 2024 do TS.Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày đã cho thấy phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả từ việc đăng ký, ký kết thi đua đến việc tổ chức thực hiện đều được tiến hành nghiêm túc với các nội dung, tiêu chí sát thực. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Đảng uỷ Trường CĐSP Nghệ An, sự phối hợp tốt giữa Công đoàn và Nhà trường cùng với sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể đoàn viên công đoàn nhiều tập thể, cá nhân trong Trường nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, báo cáo cũng đã chỉ rõ, mặc dù chất lượng các mặt công tác tuy đã được nâng cao nhưng các hoạt động thi đua và hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa thực sự phong phú, đa dạng.

TS. Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn Trường 

trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) nhiệm kỳ 2021 - 2023 và chương trình công tác, hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 2023 - 2025; Báo cáo công khai tài chính, tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu việc xây dựng, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu việc xây dựng, bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở.

ThS.Phạm Đình Hòa - Trưởng Ban TTND báo cáo kết quả hoạt động tại Hội nghị

ThS. Chu Tuấn Anh - Trưởng phòng KH - TC báo cáo công khai tài chính; báo cáo  ý kiến góp ý, tiếp thu việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Hội nghị.