TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

NGHE AN COLLEGE OF EDUCATION

Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh;
- Cơ sở 2: Số 32, đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình, TP Vinh
Điện Thoại: 02383 85 70 70
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 02383 578 113
Email:cdspna@cdspna.edu.vn.