< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa - kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và chuẩn bị hành trang cho học sinh, sinh viên đi thực tập sư phạm, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phát động tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa.

Thông báo về việc học sinh, sinh viên nghỉ học nhân Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐSP ngày 28/9/2017 về việc tổ chức lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 vào ngày 05/10/2017, Hiệu trưởng nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan triển khai thực hiện: 1. Cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học buổi sáng ngày 05/10/2017 (thứ 5) nhân lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 (buổi chiều vẫn học tập bình thường theo kế hoạch). Số HSSV được cử tham dự lễ Khai giảng năm học 2017-2018 và số HSSV được nhận quà tài trợ nhân lễ khai giảng thực hiện theo thông báo số 215/TB-CĐSP ngày 29/9/2017. 2. Phòng CT HSSV phổ biến cho HSSV toàn trường biết thông qua buổi họp lớp trưởng, bí thư chi đoàn các lớp theo kế hoạch vào chiều thứ 3 (ngày 03/10/2017) để thực hiện. 3. Phòng ĐT-NCKH phối hợp với các khoa và các tổ chức liên quan bố trí học bù chương trình buổi sáng ngày 05/10/2017 của các lớp liên quan vào thời gian thích hợp sau đó. Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.

Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế bắt buộc

Năm học 2016 - 2017 vẫn còn một số Học sinh, sinh viên chưa tham gia mua Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2017 theo quy định (có danh sách kèm theo tại file đính kèm). Thực hiện Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/9/2017 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 6531/UBND-VX ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Triển khai thực hiện đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo cho các tổ chức liên quan các nội dung sau

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy đợt 2 - năm 2017

Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT - BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh các lớp cuối khóa ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hệ trung cấp chính quy do khoa Mầm non và khoa Tiểu học cung cấp và báo cáo của phòng Đào tạo - NCKH, Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy - đợt 2- năm học 2016-2017 đã tiến hành họp và xét vào ngày 29 tháng 8 năm 2017;

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG ĐỢT 2 VÀ HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng; Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển