< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét rèn luyện cho học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Ngày 12 tháng 02 năm 2019, dưới sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì I, năm học 2018 - 2019 cho HSSV. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp: 1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL - Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy trình, quy định và kịp tiến độ.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển