Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2022 - 2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 29/6/2023, Trường CĐSP Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2022 - 2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó trưởng các tổ chức đơn vị và toàn thể viên chức Trường.

Hội nghị do TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Hôi nghi tổng kết 2023\IMG_8792.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của toàn Trường; phương hướng công tác năm học 2023 - 2024.

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2022 - 2023, do TS. Đàm Thị Ngọc Ngà trình bày trước Hội nghị đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác năm học 2022 - 2023 đồng thời nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trên tất cả các mặt như: công tác chính trị tư tưởng; công tác chuyên môn; công tác thanh tra đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác học sinh, sinh viên; công tác tổ chức - hành chính, thi đua - khen thưởng và kỷ luật; công tác cơ sở vật chất, thiết bị và kế hoach - tài chính; công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ; công tác đoàn thể và hoạt động thiện nguyện. Báo cáo cũng khẳng định: Với những quan điểm chỉ đạo cụ thể, thiết thực của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã thực sự khơi dậy được tinh thần trách nhiệm của mỗi VC, NLĐ với nhiệm vụ được giao. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các mặt công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đạt được những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tài chính và các hoạt động khác. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ trong điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, tiếp tục đưa Nhà trường ở thế ổn định và phát triển. Có được kết quả này là do sự quyết tâm cao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong sự phối hợp chỉ đạo cùng tập thể VC, NLĐ, HSSV Nhà trường đã đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học qua.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Hôi nghi tổng kết 2023\X.Nga.JPG

TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023

Cũng tại Hội nghị, TS. Trần Anh Tư đã trình bày phương hướng công tác năm học 2023 - 2024. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kết quả công tác năm học 2022 - 2023 và tình hình thực tế, đồng chí đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2023 - 2024 trong đó tập trung nhấn mạnh vào nhiệm vụ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị tư tưởng cho tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong bối cảnh mới và trước kế hoạch thành lập Trường Đại học Nghệ An của UBND Tỉnh; điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và chuẩn bị đội ngũ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, xây dựng nội dung chương trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để thành lập trường Mầm non, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện trường Trường Tiểu học và THCS, hoàn thiện Đề án thành lập trường THPT nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình trường học tiên tiến, chất lượng cao đem đến hạnh phúc cho người học, cho thầy cô… Đồng chí hy vọng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sự nỗ lực vượt khó, tập thể CBVC, HSSV của Nhà trường sẽ phát huy tốt truyền thống hơn 63 năm xây dựng và phát triển quyết tâm, thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế hoạch đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường trong sự nghiệp trồng người.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Hôi nghi tổng kết 2023\A.Tư.JPG

TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày phương hướng công tác năm học 2023 - 2024

Hội nghị cũng được nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng giải trình các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, viên chức chủ yếu tập trung vào các vấn đề công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ; công tác chuyên môn; công tác học sinh, sinh viên và khai thác sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đề xuất các phương án tạo công ăn việc làm cho đội ngũ giảng viên trên tinh thần dân chủ, xây dựng, phát triển và có định hướng.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Hôi nghi tổng kết 2023\A.Hai.JPG

TS. Hoàng Đình Hải - Trưởng phòng ĐT - NCKH giải trình đề xuất, kiến nghị tại hội nghị

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Hôi nghi tổng kết 2023\T.Huy.JPG

Th.S. Nguyễn Lâm Huy - Giám đốc TT ĐT-BDNV&KNM  giải trình đề xuất, kiến nghị tại hội nghị