< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập Tham dự Hội thảo khoa học năm học 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-CĐSPNA ngày 13/5/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018”, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên thời gian, kế hoạch tổ chức Hội thảo  như sau:
        1. Thời gian: 07h00, thứ Bảy ngày 21/5/2022
        2. Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
        3. Thành phần tham dự
        - Các nhà khoa học, quản lý giáo dục, nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo;
        - Đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan;
        - Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Nghệ An, Phòng Giáo dục Thành phố Vinh;
        - Đại diện các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
        - Đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức và toàn thể giảng viên, giáo viên đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An.
        4. Nội dung
          - Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018”.
        5. Yêu cầu
- Trưởng các tổ chức, đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên, giáo viên của đơn vị mình tham gia đầy đủ, đúng giờ.
- Các đại biểu là giảng viên, giáo viên có giờ dạy trong sáng thứ Bảy, ngày 21/5/2022 chủ động bố trí thời gian để tham dự Hội thảo.
- Trang phục tham dự: Trang phục lịch sự.
- Thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển