< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập tham dự các hoạt động chào mừng Khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-CĐSPNA ngày 12/02/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 - 2019) và Thông báo số 158/TB-CĐSPNA ngày 15/10/ 2019 về Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo đến tất cả công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đến tham dự đầy đủ các hoạt động sau: 1. Nội dung 1: Hội thảo khoa học và Hội nghị Câu lạc bộ các trường Cao đẳng Sư phạm trên toàn quốc Thành phần tham dự: Đại biểu khách mời; BTC Hội thảo; Đại biểu đến từ các Trường CĐSP trên toàn quốc; Toàn thể giảng viên của Nhà trường. Trang phục: Trang phục lịch sự. 2. Nội dung 2: Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và công bố Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Thông báo về việc nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2019

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện Công văn số 775/SNV-CCVC ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức; Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các viên chức trong đơn vị mình trong thời gian giữ bậc lương nếu đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định thì nạp hồ sơ về Hội đồng (qua đ/c Nguyễn Minh Sơn phòng Tổ chức – Hành chính) để Hội đồng xem xét quyết định.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển