< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc xác nhận thời gian tham gia BHXH và cài đặt ứng dụng BHXH - VssID

Thực hiện theo Công văn số 2792/BHXH-CST ngày 22/12/2020 của BHXH tỉnh Nghệ An về việc thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN của người lao động, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức trong đơn vị những nội dung sau:
1. Kể từ năm 2020 trở đi, BHXH tỉnh Nghệ An thực hiện in Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN của người lao động (Mẫu CT14-TS) hàng năm thay thế cho việc in tờ rời sổ BHXH (quy định tại Mục 56 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH), cụ thể:
Đối với người lao động có số điện thoại trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý: gửi tin nhắn tới số điện thoại người tham gia Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN.
Đối với người lao động có địa chỉ liên hệ nhưng chưa có số điện thoại trong cơ sở dữ liệu: gửi đến từng người tham gia thông qua dịch vụ bưu chính.
Trong năm 2020, do cơ sở dữ liệu số điện thoại của người lao động chưa đầy đủ, chính xác nên cơ quan BHXH thực hiện in, gửi Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN năm 2019 đến tất cả người tham gia BHXH, BHTN.
2. BHXH Việt Nam đã triển khai ứng dụng VssID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động nhằm cung cấp các tiện ích và thông tin về toàn bộ quá trình đóng, lịch sử hưởng chế độ BHXHM BHTN, BHYT của người tham gia. Nhà trường yêu cầu toàn thể (100%) công chức, viên chức thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của cá nhân để được tiếp cận thông tin về BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện dịch vụ công một các tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.
Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID và đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH được đăng trên Website Trường. Trong quá trình cài đặt nếu có thắc mắc liên hệ với đ/c Linh Chi (phòng Tổ chức – Hành chính) để được hướng dẫn. Các đơn vị tập hợp Tờ khai theo mẫu số 01 kèm chứng minh nhân dân (bản gốc) gửi về phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất hết ngày 12/03/2021. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký tài khoản thành công phòng sẽ hoàn trả lại.
Đây là quyền lợi thiết thực của công chức, viên chức, người lao động.Nhận được Thông báo, đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển