< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Căn cứ Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ GD&ĐT và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương; Căn cứ Công văn số 2211/SNV-TTR ngày 12/09/2022 của Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Thông tư số 03/2022/TT-BNV, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Triển khai nội dung các quy định về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị. Nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc chuyển đổi vị trí công tác. (Các văn bản quy định đăng trên website Trường)
2. Căn cứ vào phụ lục Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi, thực hiện rà soát, xác định các trường hợp định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong đơn vị; lập danh sách (theo mẫu kèm theo) các viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác.
3. Xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp cụ thể theo các phương thức sau:
- Chuyển đổi vị trí công tác từ vị trí này sang vị trí khác (phân công lại công việc) trong đơn vị.
- Tham mưu chuyển đổi vị trí công tác giữa các đơn vị khác thuộc Trường.
4. Một số quy định cần lưu ý:
a) Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 đến 05 năm.
b) Các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác:
- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật;
- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử;
- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;
- Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái;
- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.
c) Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt: Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung
Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi tuổi nghỉ hưu.
Nhận được Thông báo, đề nghị Trưởng các đơn vị nhanh chóng triển khai đến các viên chức. Sau khi có kết quả, các đơn vị gửi báo cáo về phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Linh Chi) trước ngày 14/10/2022./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển