< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tuyển sinh Trường Tiểu học&Trung học cơ sở Thực hành sư phạm nghệ an năm học 2021 - 2022 (đợt 2)

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An (sau đây gọi là Trường THSP Nghệ An); Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở, năm học 2021 - 2022 được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt và kết quả tuyển sinh Trường THSP Nghệ An đợt 1, từ 15/4/2021 đến ngày 30/6/2021, Trường CĐSP Nghệ An ban hành kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 tại trường THSP Nghệ An – Đợt 2, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tuyển sinh bổ sung đảm bảo đủ chỉ tiêu học sinh lớp 6 năm học 2021-2022.
- Yêu cầu thực hiện tuyển sinh đúng quy định, công khai, nghiêm túc, công bằng và khách quan.
B. NỘI DUNG
1. Số lượng tuyển sinh
- Tuyển sinh  33 học sinh lớp 6.
2. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh sinh năm 2010 và hoàn thành chương trình Tiểu học tại các Trường tiểu học. Có đủ sức khỏe theo quy định.
3. Hình thức tuyển sinh:
- Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ đăng ký học
- Vòng 2: Khảo sát năng lực và Phỏng vấn trực tiếp.
4. Thời gian và Quy trình tuyển sinh
a. Thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng kí học Từ 05/6 đến 15/7/2021
Nhận đăng kí học theo một trong hai hình thức:
+ Đăng kí online trên website truongthspna.cdspna.edu.vn
+ Đăng kí và nạp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng trường.
b. Tổ chức xét tuyển Hồ sơ và thông báo kết quả xét tuyển Hồ sơ 16/07/2021.
c. Tổ chức khảo sát năng lực và phỏng vấn Học sinh trực tiếp ngày 17/7/2021.
d. Thông báo kết quả trúng tuyển 20/07/2021.
e. Học sinh nhập học chính thức theo thông báo của Nhà trường từ 20/7 đến 25/7/2021       
Sau ngày 25/7/2021, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu và hoàn thành tuyển sinh trước ngày 15/8/2021.
5. Hướng dẫn về hồ sơ:
TT
Danh mục hồ sơ
Hồ sơ nộp khi đăng kí dự tuyển
Hồ sơ nộp khi nhập học
1
02 ảnh thẻ cỡ 3×4 của học sinh mới chụp trong thời gian 03 tháng
 
x
2
Đơn đăng kí học (theo mẫu của Trường)
x
 
3
 Bản gốc học bạ tiểu học (đối với học sinh tuyển vào lớp 6)
 
x
4
01 Bản sao giấy khai sinh của học sinh (hoặc bản phô tô công chứng)
x
x
5
Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng, mang theo bản gốc để đối chiếu khi nhập học)
 
x
6
Các giấy tờ về chế độ ưu tiên (nếu có)
 
x
 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng ĐT-NCKH phối hợp Trường THSP Nghệ An và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh.
2. Trong thời gian tuyển sinh, tuyệt đối không thu hoặc vận động phụ huynh học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho Nhà trường.
3. Trường THSP Nghệ An phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
4. Kết thúc tuyển sinh, Hiệu trưởng trường THSP Nghệ An lập danh sách học sinh trúng tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với Trường CĐSP Nghệ An và Phòng Giáo dục thành phố Vinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An (đợt 2), Hiệu trưởng đề nghị các cá nhân và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, báo cáo với Hiệu trưởng qua Trường THSP Nghệ An (đ/c Trần Hải Hưng-SĐT 0949249333)./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển