< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng khóa học và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 về việc tổ chức lễ Bế giảng khóa học cho sinh viên năm cuối khóa (K41), Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An thông báo kế hoạch bế giảng khóa học tốt nghiệp năm 2022:
I. Thành phần, thời gian và địa điểm lễ bế giảng
1.1. Thành phần tham dự
Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; Trợ lý tổ chức các khoa: NN, TH, MN, cố vấn học tập các lớp và sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (K41).
1.2. Thời gian: Dự kiến vào lúc 8 giờ 00’ ngày 01/07/2022 (thứ 6).
1.3. Địa điểm: Tại Hội trường Cơ sở 1. 
II. Tổ chức thực hiện
2.1. Phòng Quản trị - Công tác HSSV
- Chủ trì phối hợp với phòng TC-HC và các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức tốt lễ Bế giảng khóa học; trả các loại hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ sinh viên, các chế độ, chính sách liên quan cho sinh viên ra trường.
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, điện, loa đài phục vụ lễ Bế giảng và tổ chức trả các hồ sơ cho sinh viên sau lễ bế giảng.  
- Tổ chức nhận bàn giao tài sản của KTX đối với sinh viên ở nội trú trước khi các em ra trường; tham mưu đề xuất xử lý sinh viên làm mất, hư hỏng.  
- Phối hợp với các khoa để thực hiện quy trình xét khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu trong khóa học.
- Phối hợp với phòng Đào tạo – NCKH, các khoa để hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp để trả cho sinh viên đã tốt nghiệp khóa học.
2.2. Phòng Đào tạo – NCKH
 Hoàn thành việc in Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022 chuyển cho phòng Quản trị - Công tác HSSV trước ngày 24/6/2022.
2.3. Các Khoa
- Hoàn thành bảng điểm và chuyển về phòng Đào tạo - NCKH trước ngày 14/6/2022.
- Thông báo cho sinh viên K41 biết kế hoạch thực hiện; đôn đốc, quản lý sinh viên thuộc khoa tham gia lễ bế giảng khóa học đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Phối hợp với Đoàn, Hội trong việc xét đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong khóa học.
2.4.  Phòng Tổ chức - Hành chính 
- Chuẩn bị maket, hoa và nước uống phục vụ lễ Bế giảng.
- Thực hiện nghi lễ Bế giảng khóa học.
- Viết bài đưa tin lên trang Website nhà trường.
2.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Chuẩn bị kinh phí cho hoạt động bế giảng.
- Thanh toán học bổng KKHT, chế độ chính sách khác cho sinh viên trước và sau khi kết thúc lễ Bế giảng.
2.6. Trung tâm Thư viện – Thiết bị
Tổ chức thu nhận sách, tài liệu và các loại thiết bị phục vụ học tập của sinh viên đã mượn nay trả lại cho nhà trường; tham mưu đề xuất xử lý sinh viên làm mất, hư hỏng. 
2.7. Đoàn trường, Hội sinh viên
- Phối hợp với các khoa trong việc xét khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu của khóa học.
- Trả các loại hồ sơ Đoàn, Hội cho đoàn viên, hội viên và cử 02 sinh viên làm lễ tân phục vụ lễ Bế giảng.
 2.8. Một số lưu ý
- Các đơn vị, tổ chức đoàn thể liên quan trực ký vào giấy giao – trả hồ sơ, tài sản của sinh viên trong các ngày 30/6-01/7/2022; trả các loại hồ sơ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ ... cho sinh viên làm việc tại Hội trường CS1; giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên và trả hồ sơ đoàn, hội tại văn phòng làm việc của đơn vị.
- Sau lễ Bế giảng, nhà trường tổ chức tập trung trả các loại hồ sơ, chế độ chính sách ... cho sinh viên đã tốt nghiệp trong ngày 01/07/2022.
            Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển