< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng các lớp lưu học sinh Lào học tiếng Việt khóa 19, năm học 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào khóa 19, năm học 2021 – 2022, Nhà trường sẽ tổ chức lễ Bế giảng và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học. Để tổ chức thành công lễ Bế giảng, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1.1. Tổng kết đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lưu học sinh Lào khóa 19 để rút kinh nghệm, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế, tồn tại cho các khóa đào tạo tiếp theo.
 Nâng cao nhận thức cho lưu học sinh Lào về văn hóa Việt, giúp các em hiểu và gắn bó hơn trong mối quan hệ thầy trò, bạn bè, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt – Lào.
1.2. Tổ chức nghiêm túc, gọn, có ý nghĩa và phù hợp với điều kiện hiện nay, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID -19.
II. Thành phần, thời gian và địa điểm
2.1. Thành phần
- Khách mời:  Sở Ngoại vụ Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An; Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Nghệ An, Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Nghệ An; Phòng PA03, Phòng Xuất – Nhập cảnh - Công an Nghệ An; Đài truyền hình Nghệ An.
- Trong Trường: Ban Giám hiệu; Ban quản lý các lớp lưu học sinh Lào; Trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; Chủ nhiệm lớp, Giảng viên tham gia giảng dạy và lưu học sinh Lào khóa 19.
2.2. Thời gian:  Vào lúc 15 giờ 30’ ngày 08/11/2022 (thứ 3).
2.3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.
III. Tổ chức thực hiện
             3.1. Phòng Quản trị - Công tác HSSV
- Làm đầu mối kết nối các hoạt động lễ Bế giảng.
- Làm báo cáo tổng kết khóa học.
            - Lập dự trù kinh phí phục vụ Lễ Bế giảng khóa học.
            - Chuẩn bị hồ sơ khen thưởng lưu học sinh Lào.
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, điện, loa đài; chuẩn bị máy nổ đề phòng mất điện lưới.
- Tổ chức nhận bàn giao tài sản tại KTX của lưu học sinh Lào trước khi về Nước theo quy định; Đảm bảo an ninh trật tự trước và trong khi lưu học sinh Lào ra về.
3.2. Phòng Đào tạo - NCKH
Chuẩn bị hồ sơ về kết quả học tập và Chứng nhận tốt nghiệp để công bố và trao trong, sau lễ Bế giảng cho lưu học sinh Lào.
3.3. Khoa Trung học cơ sở
- Thông báo cho lưu học sinh Lào biết Kế hoạch để thực hiện và chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng; cử 01 lưu học sinh tiêu biểu phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ Bế giảng.  
- Phối hợp với phòng Quản trị - CTHSSV thực hiện quy trình khen thưởng lưu học sinh Lào có thành tích cao trong học tập, rèn luyện.
- Thông báo cho lưu học sinh Lào biết việc tự túc phương tiện khi về Nước; thời gian về Nước chậm nhất vào ngày 10/11/2022 (thứ 5).
3.4.  Phòng Tổ chức - Hành chính
- Chuẩn bị giấy mời và mời đại biểu ngoài trường theo thành phần tại (mục 2.1).
- Chuẩn bị Quốc ca Lào -Việt, maket phục vụ Lễ Bế giảng.  
- Điều hành buổi Lễ.
- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính, khoa THCS tổ chức bữa cơm thân mật cho lưu học sinh Lào nhân lễ Bế giảng khóa học.
3.5. Phòng Kế hoạch Tài chính
- Chuẩn bị kinh phí theo Kế hoạch phục vụ Lễ Bế giảng.
- Thanh toán các khoản kinh phí cho lưu học sinh Lào (nếu có) trước khi các em về Nước.
3.6. Trung tâm Thư viện – Thiết bị
Thu nhận bàn giao thiết bị, tài liệu ... của Nhà trường đã cho lưu học sinh mượn phục vụ học tập trong quá trình khóa học.
3.7. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
Hỗ trợ chương trình văn nghệ, công tác tổ chức và lễ tân phục vụ lễ Bế giảng. Cử 03 sinh viên tình nguyện phục vụ lễ bế giảng.
            Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển