< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng các khóa học và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 về việc tổ chức lễ Bế giảng khóa học K40, năm học 2020 – 2021, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An triển khai kế hoạch bế giảng khóa học tốt nghiệp năm 2021:
I. Thành phần, thời gian và địa điểm
1.1. Thành phần
Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; Trợ lý tổ chức các khoa: NN, TH, MN và sinh viên tốt nghiệp năm 2021.
1.2. Thời gian: Dự kiến vào lúc 8 giờ 00’ ngày 15/6/2021 (thứ 3).
1.3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1. 
II. Tổ chức thực hiện
2.1. Phòng Quản trị - Công tác HSSV
- Chủ trì phối hợp với phòng TC-HC và các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức lễ Bế giảng khóa học; trả các loại hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ sinh viên, các chế độ, chính sách liên quan cho sinh viên ra trường.
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, điện, loa đài phục vụ lễ Bế giảng.
- Chuẩn bị 04 phòng tại Giảng đường nhà D để tổ chức trả các hồ sơ cho sinh viên sau lễ bế giảng.  
- Tổ chức nhận bàn giao tài sản của KTX đối với sinh viên ở nội trú trước khi các em ra trường; tham mưu đề xuất xử lý sinh viên làm mất, hư hỏng.  
- Phối hợp với các khoa để thực hiện quy trình xét khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu trong khóa học.
- Phối hợp với phòng Đào tạo – NCKH, các khoa để hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp khóa học.
2.2. Phòng Đào tạo – NCKH
 Hoàn thành việc in Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 chuyển cho phòng Quản trị - Công tác HSSV trước ngày 10/6/2021.
2.3. Các khoa
- Phối hợp với phòng Đào tạo – NCKH để hoàn thành bảng điểm chuyển về phòng Đào tạo - NCKH trước ngày 07/6/2021.
-  Thông báo cho sinh viên biết kế hoạch thực hiện; đôn đốc, quản lý sinh viên thuộc khoa tham gia lễ bế giảng khóa học đầy đủ, đúng thời gian quy định và thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế) khi đến dự Lễ.
- Phối hợp với phòng Quản trị - Công tác HSSV để hoàn thành hồ sơ xét học bổng KKHT kỳ 2, năm học 2020 – 2021 trước ngày 02/6/2021 để trình Hội đồng học bổng Trường họp xét duyệt.
- Phối hợp với Đoàn, Hội trong việc xét đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong khóa học.
2.4.  Phòng Tổ chức - Hành chính 
- Chuẩn bị maket, hoa và nước uống phục vụ lễ Bế giảng.
- Thực hiện nghi lễ Bế giảng khóa học.
- Viết bài đưa tin lên trang Website nhà trường.
2.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 - Kiểm tra rà soát, chủ động thu các khoản nợ trong sinh viên trước lễ bế giảng khóa học.
- Thanh toán học bổng, chế độ, chính sách khác cho sinh viên trước lễ Bế giảng.
- Chuẩn bị kinh phí cho hoạt động bế giảng khóa học.
2.6. Trung tâm Thư viện – Thiết bị
Tổ chức thu nhận sách, tài liệu và các loại thiết bị phục vụ học tập của sinh viên đã mượn nay trả lại cho nhà trường; tham mưu đề xuất xử lý sinh viên làm mất, hư hỏng. 
2.7. Đoàn trường, Hội sinh viên
- Phối hợp với các khoa trong việc xét khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu của khóa học.
- Trả các loại hồ sơ Đoàn, Hội cho đoàn viên, hội viên và cử 02 sinh viên làm lễ tân phục vụ lễ Bế giảng.
 2.8. Một số lưu ý
- Các đơn vị, tổ chức đoàn thể trực ký vào giấy giao – trả hồ sơ, tài sản của sinh viên trong các ngày từ 14-15/6/2021; trả các loại hồ sơ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ ... cho sinh viên làm việc tại nhà D; giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên và trả hồ sơ đoàn, hội tại văn phòng làm việc của đơn vị.
- Sau lễ Bế giảng, nhà trường tổ chức tập trung trả các loại hồ sơ, chế độ chính sách ... cho sinh viên đã tốt nghiệp trong các ngày 15 - 16/6/2021.
- Phòng Quản trị - CTHSSV chủ trì phối hợp với các đơn vị, tổ chức chính trị xã hội liên quan xây dựng kịch bản tổ chức lễ bế giảng theo  hình thức Online nếu tình hình dịch COVID-19 trong thời gian tới diễn biến phức tạp, phải thực hiện cách ly theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ.
          Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển