< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng các khóa học và trả hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp năm 2020

Thực hiện kế hoạch năm học và chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về việc tổ chức lễ Bế giảng các khóa học, năm học 2019 – 2020, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
I. Thành phần, thời gian và địa điểm
1. Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Trợ lý tổ chức các khoa, Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp năm cuối khóa và học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2020.
2. Thời gian: Dự kiến vào lúc 7 giờ 30’ ngày 17/7/2020 (thứ 6).
3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.  
II. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Quản trị - Công tác HSSV: - Chủ trì phối hợp với phòng TC-HC và các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức lễ Bế giảng khóa học; trả các loại hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ HSSV, các chế độ, chính sách liên quan cho HSSV ra trường.
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, điện, loa đài phục vụ lễ Bế giảng.
- Chuẩn bị 05 phòng tại Giảng đường nhà A để tổ chức trả các hồ sơ cho HSSV sau lễ bế giảng.
- Tổ chức nhận bàn giao tài sản của KTX đối với học sinh, sinh viên ở nội trú trước khi các em ra trường; tham mưu đề xuất xử lý HSSV làm mất, hư hỏng.  
- Phối hợp với các khoa hoàn thành kết quả rèn luyện toàn khóa trình thường trực Hội đồng ĐGKQRL.
- Phối hợp với các khoa để hoàn thành hồ sơ xét học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2019 – 2020 để trình Hội đồng xét cấp trước khi HSSV tốt nghiệp.
- Phối hợp với các khoa để thực hiện quy trình xét khen thưởng cho HSSV có thành tích xuất sắc trong khóa học.
- Phối hợp với phòng Đào tạo – NCKH, các khoa để hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp cho HSSV tốt nghiệp khóa học.
- Chuẩn bị các nội dung liên quan khác phục vụ cho hoạt động tổ chức lễ Bế giảng khóa học.
2. Phòng Đào tạo - NCKH: Hoàn thành việc in bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên để trao tượng trưng trong lễ Bế giảng và Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm cho HSSV tốt nghiệp năm 2020 chuyển cho phòng Quản trị - Công tác HSSV trước ngày 13/7/2020.
3. Các khoa: - Phối hợp với phòng Đào tạo – NCKH để hoàn thành bảng điểm chuyển về phòng Đào tạo - NCKH trước ngày 11/7/2020.
- Khoa Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non và THCS thông báo cho học sinh, sinh viên biết kế hoạch thực hiện; đôn đốc, quản lý HSSV thuộc khoa tham gia lễ bế giảng khóa học đầy đủ, đúng thời gian quy định ( 7h 00’ ngày 17/7/2020).
- Hoàn thành điểm ĐGKQRL toàn khóa gửi về phòng Quản trị - Công tác HSSV trước ngày 04/7/2020.
- Lập danh sách HSSV năm cuối khóa thuộc khoa đủ điều kiện để xét học bổng KKHT kỳ 2, năm học 2019 - 2020 gửi về phòng Quản trị - CT HSSV chậm nhất vào ngày 06/7/2020.
4.  Phòng Tổ chức - Hành chính  
- Chuẩn bị maket, hoa và nước uống phục vụ lễ Bế giảng.
- Thực hiện nghi lễ Bế giảng khóa học.
5. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Có kế hoạch chủ động thu các khoản nợ trong HSSV trước lễ bế giảng khóa học và thanh toán học bổng, chế độ, chính sách khác cho HSSV sau lễ Bế giảng.
6. Trung tâm Thư viện – Thiết bị: Tổ chức thu nhận sách, tài liệu và các loại thiết bị phục vụ học tập của học sinh, sinh viên đã mượn nay trả lại cho nhà trường; tham mưu đề xuất xử lý HSSV làm mất, hư hỏng. 
7. Đoàn trường, Hội sinh viên
- Hội Sinh viên chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ với chủ đề “Chia tay Giảng đường” vào đầu chương trình buổi lễ.
- Trả các loại hồ sơ Đoàn, Hội cho đoàn viên, hội viên và cử 04 sinh viên làm lễ tân phục vụ lễ Bế giảng khóa học.
8. Các đơn vị: Quản trị - Công tác HSSV, Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thư viện - Thiết bị, Đoàn, Hội  bố trí cán bộ trực ký xác nhận vào giấy giao - trả hồ sơ, tài sản của HSSV trong các ngày từ 16 - 18/7/2020.
Sau lễ Bế giảng, nhà trường tổ chức tập trung trả các loại hồ sơ, chế độ chính sách ... cho HSSV đã tốt nghiệp từ ngày 17 - 18/7/2020.
Các đơn vị trực ký vào giấy giao – trả hồ sơ, tài sản của HSSV và phòng Quản trị - Công tác HSSV, Đào tạo - NCKH trả các loại hồ sơ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ ... cho HSSV làm việc tại nhà A; riêng phòng KH – TC, Đoàn, Hội làm việc tại văn phòng của đơn vị.
          Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển