< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018"

Triển khai Kế hoạch năm học 2021-2022, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với các nội dung sau:
1. Chủ đề hội thảo
Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018
2. Mục đích, yêu cầu
- Hội thảo là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018 ở bậc Tiểu học và THCS.
- Hội thảo cần được tổ chức khoa học, tiết kiệm và tập trung nâng cao hiệu quả chuyên môn của đội ngũ giảng viên.
3. Nội dung hội thảo
3.1. Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các nội dung trong công tác quản lí nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018 trong các trường Tiểu học, THCS tại Nghệ An.
3.2. Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các nội dung trong hoạt động chuyên môn, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018 trong trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành sư phạm, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An.
4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia
4.1. Thời gian: sáng Thứ Bảy ngày 21/5/2022
4.2. Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
4.3. Thành phần tham gia:
- Các nhà khoa học, quản lý giáo dục, nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan;
- Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Nghệ An, Phòng giáo dục Thành Phố Vinh;
- Đại diện lãnh đạo các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức và toàn thể giảng viên đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Ban tổ chức Hội thảo:
- Chịu trách nhiệm xác định mục tiêu, cách thức tổ chức Hội thảo; Xây dựng Chương trình Hội thảo.
- Ban hành các Thông báo về việc tổ chức Hội thảo.
- Thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức Hội thảo, lập danh sách khách mời, đại biểu tham dự Hội thảo.
- Báo cáo với Hiệu trưởng về các các vấn đề liên quan và kết quả đạt được của Hội thảo.
5.2. Phòng ĐT-NCKH, trường TH&THCS THSP Nghệ An:
- Trực tiếp tham mưu và phối hợp triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban tổ chức Hội thảo.
- Tập hợp toàn bộ bài viết, phân loại chia về các Tiểu ban chuyên môn.
- Tổ chức phản biện và biên tập các bài viết, in ấn Kỷ yếu Hội thảo.
5.3. Phòng TC-HC:
- Chuẩn bị maket Hội thảo, điểm tâm, nước uống; phối hợp Đoàn thanh niên chuẩn bị lễ tân phục vụ Hội thảo.
- Gửi giấy mời, thông tri triệu tập theo đề xuất của Ban tổ chức Hội thảo.
5.4. Phòng QT và CTHS-SV:
Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thảo: phòng Hội thảo, loa máy, điện.
          5.5. Phòng KH-TC: Căn cứ kế hoạch đã phê duyệt, căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ Trường để chuẩn bị kinh phí cho hội thảo.
          5.6. Trung tâm TV-TB: Chuẩn bị các thiết bị phục vụ Hội thảo theo đề xuất của Ban tổ chức.
          5.7. Các đơn vị khác và các tổ chức chính trị-xã hội: Thông báo cho viên chức được biết kế hoạch và nội dung Hội thảo để tham dự, đóng góp ý kiến cho Ban tổ chức.
Trên đây là Kế hoạch Hội thảo khoa học, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An thông báo tới các cá nhân, tổ chức liên quan triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên quan, liên hệ Ban tổ chức Hội thảo qua email quanlikhcnspna@gmail.com hoặc điện thoại 0918.551078 (Phạm Thị Thu Hiền).   
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển