< Trở về giao diện Mobile

Thông báo mức điểm trúng tuyển đợt 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - ĐỢT 1
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
            Ngành đào tạo và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
TT
Tên ngành
ngành
Tổ hợp môn
Mức điểm trúng tuyển
Ghi chú
1
Giáo dục Mầm non
51140201
M00
16.50
 
M07
16.50
 
M11
16.50
 
M14
16.50
 
            Trong đó: Mức điểm tối thiểu của 2 môn văn hoá thuộc tổ hợp xét tuyển (M00: Toán + Ngữ văn; M07: Ngữ văn + Địa lý; M11: Ngữ văn + Tiếng Anh; M14: Toán + Địa lý) được tính như sau:
            Môn 1 + Môn 2 + Điểm ưu tiên*2/3  >= 11.00
(Điểm ưu tiên = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng)
 
 
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2020
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển