< Trở về giao diện Mobile

Quy chế thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trình độ Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo QĐ số 390/QĐ-CĐSPNA ngày 21/6/2022 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An))

Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển