< Trở về giao diện Mobile

LỊCH THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2017

 
                 Ngày tháng
Buổi thi
Giáo dục
Mầm non
Giáo dục
Tiểu học
Ghi chú
Thứ sáu
04/8/2017
Từ 14h 30
 
Thí sinh tập trung tại trường thi xem SBD, Phòng thi vvv
 
 
           Địa điểm thi CS1
CĐSP Nghệ An
 
 
 
Thí sinh dự thi mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ
 
 
Thứ bảy
05/8/2017
7h00 -8h 00
 
Họp ban coi thi
 
8h 00 – 11h
Tâm lý học mầm non
 
Giáo dục học
 
Từ 13h 30
 
PP cho trẻ làm quen với TPVH
Tiếng Việt
 
Chủ nhật
06/8/2017
 
Từ 7 h 00
Toán và PP hình thành biểu tượng toán học
PP dạy học Toán
 
Chiều
 
 
Dự phòng
 
- Số phòng dự kiến: SP Mầm non: 3 phòng, SP Tiểu học 2 phòng
- Điều động cán bộ coi thi: Khoa LLCT - TLGD: 02; khoa Ngoại ngữ: 02; khoa THCS:02 khoa Tiểu học: 01; khoa GDMN: 01; khoa GDTC-NT: 01; phòng ĐT-NCKH: 02
- Các đơn vị lập danh sách gửi về phòng ĐT - NCKH qua cô Phúc, thời gian chậm nhất: 15h thứ 2 ngày 31/7/2017. Các đơn vị thông báo lịch thi cho những GV được điều động làm nhiệm vụ coi thi biết./
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển