< Trở về giao diện Mobile

Phát huy vai trò, vị thế của nữ cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. Lê Thị Thanh Hoa - Khoa Lý luận CT&Tâm lý GD
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vị trí, vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội. Người là nhà tư tưởng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt vị thế, vai trò của nữ giới ngang với nam giới và đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ và giải phóng phụ nữ
Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người cho rằng: phụ nữ chiếm số đông trong lực lượng nhân dân, lại bị kìm hãm và chịu nhiều đau khổ nên luôn có tinh thần đấu tranh cách mạng. Sự nghiệp cách mạng không thể thành công nếu không có phụ nữ tham gia. Người nói với đại biểu phụ nữ các nước rằng: “Từ ngày dân Việt Nam tranh được chính quyền, phụ nữ đều ra sức gánh vác công việc. Nào giúp đỡ chiến sĩ, tăng gia sản xuất. Nào chống nạn mù chữ, tham gia tuyển cử, Tuần lễ Vàng, Đời sống mới, v.v., việc gì phụ nữ cũng hăng hái”(1). Người đã chỉ ra cho chúng ta thấy phụ nữ không thua kém nam giới khi được tạo mọi điều kiện thuận lợi: “Trong hàng ngũ vẻ vang những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội”. “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”(2). Tuy nhiên, Người cũng nhận thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ đã “ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội”, bởi vậy đây là “một cuộc cách mạng khá to và khó”. Đối tượng của cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ không chỉ là kẻ thù dân tộc và giai cấp, mà sâu xa hơn là nó tồn tại trong mỗi con người, kể cả nhiều cán bộ và cả trong một bộ phận phụ nữ. “Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công”.
Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (năm 1930), Người đã nêu rõ mục tiêu nam nữ bình quyền. Cách mạng Tháng Tám thành công, trong Hiến pháp đầu tiên, do Người chỉ đạo biên soạn (Hiến pháp 1946), khẳng định đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện. Điều thứ 1 của Hiến pháp khẳng định: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Trong nhiều bài viết, bài nói của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức phải tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để phụ nữ phát huy quyền và năng lưc của mình trong xã hội. Nói chuyện tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, Người căn dặn: Từ nay, các cấp Đảng, chính quyền địa phương, khi giao công tác cho phụ nữ, phải căn cứ vào trình độ của từng người và cần phải tích cực giúp đỡ phụ nữ nhiều hơn nữa. Khi nói chuyện tại Đại hội Giáo dục phổ thông toàn quốc, Người chỉ ra rằng sau này công tác giáo dục phần nhiều phải do phụ nữ đảm nhiệm. Muốn phụ nữ đảm nhiệm, thì phải bồi dưỡng cho phụ nữ. Trong Di chúc để lại trước khi đi xa, Người yêu cầu “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo”(3).
Quan tâm đến phụ nữ, yêu cầu cần có kế hoạch thiết thực trong việc giúp đỡ phụ nữ, tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng để “đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”, bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Phụ nữ phải phấn đấu, học tập, rèn luyện, tự tin vươn lên để khẳng định mình chứ không phải chờ Đảng, Chính phủ đề ra các chủ trương, chính sách. Người phê bình một số nhược điểm của phụ nữ ta như “bỡ ngỡ, lúng túng, tự ti, thiếu tin tưởng vào khả năng của mình”. “Công tác chúng ta ngày càng tiến lên, càng đòi hỏi nhiều về mặt kỹ thuật, khoa học, văn hoá, nhưng trình độ phụ nữ ta còn kém”. Mặt khác, Người cũng nhận thấy “phụ nữ cũng còn gặp nhiều khó khăn về gia đình, con cái”. Người yêu cầu: “Muốn giải quyết khó khăn không nên ỷ lại vào Đảng, Chính phủ mà phải quyết tâm học tập, phát huy sáng kiến, tin tưởng ở khả năng mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau để giải quyết mọi khó khăn”(4). Người luôn khích lệ, động viên phụ nữ phải làm sao cho mọi người đều thấy được khả năng và đóng góp của phụ nữ, lúc đó sẽ cất nhắc, đề cử vào những vị trí xứng đáng.
Cùng với chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển nguồn lực phụ nữ của Đảng và Nhà nước, phụ nữ Việt Nam đã tích cực tham gia các phong trào cách mạng, nỗ lực trong học tập, công tác, từng bước vươn lên và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trên trường quốc tế. Phụ nữ Việt Nam xứng đáng và có quyền tự hào về vai trò to lớn và những đóng góp quan trọng của mình, như Tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò, vị thế của nữ cán bộ, giảng viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An ngày nay là sự hội tụ của nhiều trường sư phạm đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ Tĩnh, được thành lập từ năm 1959. Hơn 62 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý các trường học từ Mầm non đến Trung học cơ sở cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn; đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Từ năm học 2021 – 2022, Nhà trường bắt đầu vận hành trường Thực hành sư phạm với hai cấp học là Tiểu học và Trung học cơ sở. Hiện tại, đội ngũ viên chức của trường là 183 người, trong đó nam 36 người, nữ 147 người - chiếm tới 80,3%. Trong nhiều năm qua, nữ cán bộ, giảng viên (CB, GV) Nhà trường đã thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng các phương tiện thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Bên cạnh đó, việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu chú trọng. Cùng sự nỗ lực vươn lên, nhiều CB, GV nữ “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”, được tín nhiệm giữ những trọng trách và qua thực tiễn công tác, đã khẳng định và phát huy được vai trò của mình. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ không ngừng gia tăng (Tham gia BTV Đảng ủy có 2 người, BCH Đảng ủy có 4/9 người chiến 44,5%). Tuy nhiên, so với tiềm năng và nguồn lực cán bộ nữ thì tỷ lệ cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ vẫn còn thấp so với đội ngũ lao động nữ. Vẫn còn một số nữ CB, GV có tâm lý ngại phải thay đổi, ngại cập nhật cái mới, chưa tích cực tham gia hoạt động phong trào, chưa nỗ lực học tập nâng cao trình độ. 
Thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng nặng nề, khó khăn và phức tạp hơn, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, CB, GV nữ nói riêng đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục càng đặt ra cấp thiết. Để làm được điều đó cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức; tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, tập thể lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trong việc tiếp tục thực hiện các chủ tương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong nhà trường. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để nữ CB, GV phát huy năng lực, sở trường trong công tác đồng thời chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch nguồn, bổ nhiệm CB, GV nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý.
Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công. Ban nữ công phải gần gũi và thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em; kịp thời phản ánh những trường hợp khó khăn, đột xuất với cấp ủy, chính quyền để được hỗ trợ giúp đỡ, tạo động lực cho chị em phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt phải cô động, phong phú, sinh động, phù hợp.
Ba là, phát huy nội lực, ý thức vươn lên của bản thân nữ CB, GV. Bản thân nữ CB, GV nhà trường phải là “tấm gương tự học và sáng tạo”; nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình, mỗi CB, GV nữ phải khắc phục khó khăn của bản thân, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; là người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình và là tấm gương về đạo đức, ứng xử cho học sinh sinh viên noi theo.
       TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Tập 4, tr.394.
  2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,Tập 7, tr.340.
  3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Tập15, tr.617.
  4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Tập 12, tr.640.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển