< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023

Sáng ngày 04/10/2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023.
Tham dự Hội nghị về phía khách mời có ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.
Về phía Nhà trường có TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng, Phó các tổ chức đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động, hợp đồng thỉnh giảng của Nhà trường.
TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn Trường; ThS. Trần Thị Thanh Hoa - GV trường THSP chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã nghe TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BCH Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy chế hoạt động năm học 2021 - 2022; Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Báo cáo chỉ rõ năm học 2021 - 2022 là năm học tiếp tục diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, BGH; sự nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động và HSSV, học viên, lưu học sinh các hoạt động chuyên môn của Nhà trường vẫn đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Một số giải pháp được đưa ra kịp thời, hành động khẩn trương, hiệu quả đảm bảo duy trì tiến độ hoạt động của Nhà trường. Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, tập thể VC, NLĐ của Nhà trường quyết tâm, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết của Hội nghị VC, NLĐ năm học 2022-2023.
TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BCH Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tại Hội nghị
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nội dung phong trào thi đua năm học 2022 - 2023 do TS.Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn Trường chỉ rõ phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả từ việc đăng ký, ký kết thi đua đến việc tổ chức thực hiện đều được tiến hành nghiêm túc với các nội dung, tiêu chí sát thực. Tuy nhiên, báo cáo cũng đã chỉ rõ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa thực sự phong phú, đa dạng. Nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng với sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể đoàn viên công đoàn; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Đảng uỷ trường CĐSP Nghệ An; sự phối hợp tốt giữa Công đoàn và Nhà trường, nhiều tập thể, cá nhân trong Trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tập thể Công đoàn Trường đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
TS.Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày báo cáo tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo công khai tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ do Th.s Chu Tuấn Anh - Trưởng phòng KH - TC trình bày.
Ths. Chu Tuấn Anh - Trưởng phòng KH - TC trình bày báo cáo tại Hội nghị
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) năm học 2021 - 2022 và chương trình công tác, hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 2022 - 2023 do Ths.Phạm Đình Hòa - Trưởng Ban TTND trình bày.
Ths.Phạm Đình Hòa - Trưởng Ban TTND trình bày báo cáo tại Hội nghị
Hội nghị cũng đã nghe TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng TC - HC thông qua báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý về việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Nhà trường, gồm: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định quản lý thu, chi tại trường THSP, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường, Quy định về chế độ làm việc đối với viên chức.
TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng TC - HC báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý về việc sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Nhà trường
Hội nghị đã nghe các tham luận: “Tiếp tục giữ vững ổn định tư tưởng chính trị trong Nhà trường” của ThS. Trần Hải Hưng - Hiệu trưởng Trường THSP,  “Chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện chuyên môn cho bậc học THPT trong những năm tới” của ThS. Tạ Thị Thanh Hà - P. Bí thư Đảng ủy - Trưởng Khoa THCS. Ngoài ra, BTC Hội nghị còn nhận được tham luận của đại diện của các tổ chức, đơn vị trong Trường. Đó là tham luận về “Vai trò của nữ đoàn viên công đoàn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường" của Công đoàn Trường, “nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ viên chức, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo” của Khoa Ngoại ngữ, “các giải pháp thực hiện Nghị quyết HNVC” của khoa Tiểu học, “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên khoa GDTC -NT” của Khoa Giáo dục TC-NT.
Các tham luận đề cập đến các nội dung và các lĩnh vực công tác khác nhau của Nhà trường nhưng đều hướng tới mục đích nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả công tác, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.
ThS. Trần Hải Hưng - Hiệu trưởng Trường THSP trình bày tham luận tại Hội nghị
ThS. Tạ Thị Thanh Hà - P. Bí thư Đảng ủy - Trưởng Khoa THCS trình bày tham luận tại Hội nghị
Các viên chức, người lao động đã tích cực lắng nghe, đóng góp ý kiến thảo luận và cơ bản nhất trí với các báo cáo trình bày tại Hội nghị.
Về dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã biểu dương những thành tích mà Nhà trường đã đạt được. Đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, đồng chí cho rằng báo cáo trình bày tại Hội nghị đã đánh giá đánh giá đầy đủ, sâu sắc các lĩnh vực công tác; việc xây dựng và triển khai các quy chế, quy định nội bộ nghiêm túc, đúng quy trình, góp phần phát huy dân chủ trong Nhà trường. Trong thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục phát huy dân chủ, khắc phục các hạn chế mà báo cáo đã chỉ ra đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
Ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị
TS. Trần Anh Tư đã ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đồng thời đề nghị BCH Đảng bộ, BCH các tổ chức chính trị xã hội, trưởng các đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm, nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai các nội dung công tác; phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong các tổ chức, đơn vị và trong toàn Trường để Nhà trường đi vào ổn định và phát triển.
TS. Trần Anh Tư chỉ đạo Hội nghị 
Cũng tại Hội nghị TS. Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2022  2023.
Ghi nhận sự nỗ lực công hiến của viên chức, người lao động, TS.Nguyễn Văn Dũng - Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường đã công bố Quyết định xếp loại thi đua và khen thưởng năm học 2021 - 2022.
Ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng uỷ - P.Hiệu trưởng Nhà trường trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân
TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng uỷ - P.Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen Hiệu trưởng cho các cá nhân
TS. Trần Quốc Bảo - UV BTV Công đoàn Trường công bố Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2021 - 2022.
TS. Trần Quốc Bảo - UV BTV Công đoàn Trường công bố Quyết định xếp loại thi đua và khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh cho CĐV Nguyễn Thị Tý
ThS. Tạ Thị Thanh Hà - P. Bí thư Đảng ủy; TS. Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch công đoàn trường trao Giấy khen BCH Công đoàn Trường cho các cá nhân
Sau khi tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023, 100% viên chức, người lao động tham dự Hội nghị tán thành thông qua nội dung và các tiêu chí đã đề ra. Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 - 2023.
ThS. Đinh Thị Thu Phương - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị
Hội nghị thống nhất các kế hoạch hành động và chỉ tiêu đề ra bằng việc ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường với Công đoàn Trường.
TS. Trần Anh Tư và TS. Nguyễn Văn Thành ký kết giao ước thi đua
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, hy vọng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết nhất trí của tập thể viên chức, người lao động, Nhà trường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Thanh Hoa - Thu Thủy
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển