< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2021 - 2021; Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Chiều ngày 01/7/2022, Trường CĐSP Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2021 - 2021; Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó trưởng các tổ chức đơn vị và toàn thể viên chức Trường.
Hội nghị do TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì.
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của toàn Trường; mục tiêu, phương hướng công tác năm học 2022 - 2023.
Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 do TS. Đàm Thị Ngọc Ngà trình bày trước Hội nghị đã khẳng định: mặc dù diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự nỗ lực của toàn thể CB, VC, người lao động và HSSV, học viên, lưu học sinh, các hoạt động của Nhà trường vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Trong năm học, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các mặt công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đã đạt được những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý người học, trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tài chính và các hoạt động khác. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ việc điều chỉnh, sắp xếp và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiếp tục đưa Nhà trường ở thế ổn định và phát triển.
TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cũng đã giải trình các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, giảng viên trên tinh thần dân chủ, xây dựng, phát triển và có định hướng.
TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng TC - HC giải trình đề xuất, kiến nghị tại hội nghị
TS. Hoàng Đình Hải - Trưởng phòng ĐT - NCKH giải trình đề xuất, kiến nghị tại hội nghị
Cũng tại Hội nghị, TS. Trần Anh Tư đã làm rõ những thuận lợi và khó khăn; những kế hoạch và định hướng phát triển Nhà trường của UBND Tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; những mục tiêu, phương hướng và giải pháp mà Đảng ủy, BGH đề ra. Đồng chí hy vọng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sự nỗ lực vượt khó, tập thể CBVC, HSSV của Nhà trường sẽ phát huy tốt truyền thống hơn 62 năm xây dựng và phát triển quyết tâm, thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế hoạch đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường trong sự nghiệp trồng người.
TS. Trần Anh Tư - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày phương hướng công tác năm học 2022 – 2023
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kết quả công tác năm học 2021-2022 và tình hình thực tế, Hội nghị đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023 như sau:
1. Tiếp tục giữ vững ổn định tư tưởng chính trị trong Nhà trường; tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp đến toàn thể CBVC gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Trường. Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Trưởng các đơn vị thuộc Trường. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để thực hiện hiệu quả, huy động được mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra tại các đơn vị, của các tổ chức và của toàn Trường.
2. Tăng cường công tác tuyển sinh, đảm bảo đủ chỉ tiêu các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao. Tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng để sử dụng tối ưu nguồn lực của Nhà trường.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn và điều kiện để đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn của Nhà trường. Tập trung đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá để nâng cao năng lực và phẩm chất người học; tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm cho HSSV.
4. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy; cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học để Trường THSP hoạt động đúng quy định, đúng mục tiêu của Nhà trường và phòng GD&ĐT TP Vinh. Hoàn thành việc xây dựng Đề án đào tạo bậc Mầm non và THPT. Chuẩn bị nội dung, chương trình,  đội ngũ và cơ sở vật chất để thành lập trường Mầm non, trường THPT. 
5. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế hiện hành để nâng cao hiệu quả lao động phù hợp với tình hình thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo công tác tài chính an toàn, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. Nghiên cứu xây dựng đề án tự chủ tài chính của Nhà trường theo quy định của UBND Tỉnh và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.
6. Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các hoạt động của Nhà trường, tập trung cho các trọng tâm: Thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức đa dạng, phong phú và có hiệu quả các phong trào thi đua; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động và HSSV, lưu học sinh; tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường với các địa phương, đơn vị.
Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 - 2023 được Hội nghị thống nhất sẽ được các đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch của đơn vị mình, xây dựng giải pháp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Thanh Hoa - Thu Thuỷ
 
 
 
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển