< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 31/8/2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022.
Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động được đồng chí Nguyễn Lâm Huy - UVBCH Đảng bộ - Báo cáo viên Đảng ủy quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Báo cáo đã làm rõ lý do lựa chọn nội dung chuyên đề năm 2022 là vấn đề cán bộ và công tác cán bộ; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ và các giải pháp vận dụng tư tưởng của Người vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Trường quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022
Cũng trong sáng ngày 31/8/2022, Đảng bộ Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên của đảng bộ Nhà trường.
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị cũng đã được đồng chí Nguyễn Lâm Huy truyền đạt 4 Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Đó, là Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“ và Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Báo cáo đồng thời làm rõ một số thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Trường  báo cáo tại hội nghị
Thông qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Nhà trường tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Các Đảng viên than gia học nghiên cứu, học tập nghị quyết tại Hội nghị
Thanh Hoa  - Thu Thuỷ
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển