< Trở về giao diện Mobile

Thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TS. Thái Doãn Việt - Trưởng khoa LLCT - TLGD
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Suốt cuộc đời Người luôn đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Người ra đi đã để lại cho toàn Đảng, toàn Dân ta một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Ngày nay, di sản này đang được các tầng lớp nhân dân và thế hệ sau học tập, nhất là thế hệ trẻ thanh niên – những chủ nhân tương lai của nước nhà.
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, tầm quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và tương lai của dân tộc. Trước lúc đi xa, Người đã căn dặn Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ. Bởi Người coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông, suối. Đạo đức cách mạng là nền tảng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. Theo Người, có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước… khi gặp thuận lợi và thành công cũng giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực luợng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cấp thiết.
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta đã và đang triển khai mạnh mẽ cuộc vận động này. Nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đang tìm cho mình những giải pháp để việc triển khai cuộc vận động này có hiệu quả. Ở bài viết này, chúng tôi đi vào một góc cạnh nhỏ của cuộc vận động đó là: "THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (CĐSP) NGHỆ AN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"
Sau gần 5 năm triển khai cuộc vận động, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường CĐSP Nghệ An đã tổ chức được 04 đợt học tập trong các Đoàn thể HS-SV thu hút được hơn 2.000 lượt đoàn viên tham gia chiếm tỷ lệ 97%. Tổ chức nghe các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình văn nghệ với chủ đề “Chúng con hát về Người”; mời báo cáo viên báo cáo chuyên sâu về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau các buổi báo cáo đoàn viên thanh niên đều viết thu hoạch; tổ chức các diễn đàn về: “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các Liên chi đoàn và chi đoàn để đoàn viên, thanh niên hiểu và thấm nhuần đạo đức cách mạng để từ đó vận dụng tư tưởng của Người trong cuộc sống.
Từ góc độ là những đoàn viên, thanh niên của Trường CĐSP Nghệ An - chiếc nôi ươm mầm của nền giáo dục tỉnh nhà, nằm trên mảnh đất xứ Nghệ - quê hương của chủ tịnh Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn viên - Thanh niên, phải có những hành động cụ thể để xác định đúng đắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:
Một là, luôn xác định cho thế hệ trẻ biết ngoài 4 nguy cơ đang đặt ra cho đất nước ta: chệch hướng xã hội chủ nghĩa; tụt hậu về kinh tế; nạn tham nhung và diễn biến hòa bình thì cần quan tâm đến một nguy cơ nữa: nguy cơ của chính giới trẻ không nhận thức được những nguy cơ trên. Chính vì vậy cần tạo những kênh thông tin chính thức cho thế hệ trẻ về những vấn đề đang đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của đất nước, những kênh thông tin đó cần dân chủ, cởi mở, kịp thời và thường xuyên hơn. Thực tế, tuổi trẻ Trường CĐSP Nghệ An đã và đang thực hiện tốt được nhiệm vụ này, qua hệ thống truyền thông khác nhau như tham quan phòng truyền thống để giới thiệu lịch sử truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường; thực hiện tốt tuần sinh hoạt công dân các khóa đầu, giữ và cuối; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, các buổi nói chuyện chuyên đề, báo cáo về định hướng chính trị trong học sinh, sinh viên,… những nội dung này đã đáp ứng tốt nhu cầu nắm bắt thông tin của đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay. Đó là nguồn thông tin có định hướng, là hình thức tăng cường nhận thức về chính trị, nâng cao về lập trường tư tưởng cho thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó tổ chức Đoàn – Hội còn tổ chức các kênh thông tin góp ý tại các chi đoàn, chi hội để thu nhận các ý kiến của đoàn viên, thanh niên để nghe được đoàn viên, thanh niên nói. Từ vấn đề này, chúng tôi thiết nghĩ rằng việc nắm bắt dư luận đoàn viên, thanh niên là rất quan trọng, nhưng việc định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ lại quan trọng hơn rất nhiều. Nguồn thông tin có định hướng tư tưởng đúng đắn, là hình thức tăng cường nhận thức về chính trị nâng cao về lập trường tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay.
Hai là, thế hệ trẻ là nguồn nhân lực quan trọng cho nước nhà trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ mới đang đặt ra: làm sao để có thể phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ thanh niên Việt Nam ngày hôm nay với tư cách lực lượng nòng cốt cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những chủ thể đại diện cho tương lai của dân tộc thông qua những hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm của lực lượng xã hội này. Trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều phong trào thanh niên sinh viên sôi nổi và hiệu quả cao ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng về những kết quả đạt được từ những phong trào đó. Đây thực sự là một cơ sở thuận lợi để khơi dậy hơn nữa tinh thần chủ động và sáng tạo tham gia hoạt động đóng góp xây dựng của đoàn viên, thanh niên.
Trên thực tế, những thành công trong các hoạt động của tuổi trẻ Trường CĐSP Nghệ An trong thời gian qua đã củng cố niềm tin này của chúng tôi. Ví dụ: các đội hình sinh viên tình nguyện tại cộng đồng gắn liền với đặc thù chuyên môn đào tạo của Nhà trường, các đội hình về dạy hè, tuyên truyền sức khoẻ sinh sản, cũng cố công tác Đoàn - Hội - Đội tại các cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cũng như các hoạt động hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi… được thường xuyên tổ chức và đạt hiệu quả tốt một phần nhờ vào việc xác định rõ nội dung, mục đích hành động trên cơ sở khai thác thế mạnh chuyên môn của thanh niên nhà trường, phần khác chính là ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.
Ba là, theo đúng triết lý hành động giản dị và thiết thực của Hồ Chủ tịch, khi phát động tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trong nhiều chủ đề chúng ta có thể khai thác, theo chúng tôi, chúng ta cần lưu ý đến khía cạnh văn hoá, tri thức thanh niên sinh viên. Cụ thể, đó là việc hoàn thiện mình từ trong chính sinh hoạt, học tập ngày thường. Bên cạnh việc tuyên truyền, học tập những bài học lý luận, cần chú trọng hơn nữa đến việc khơi dậy ý thức sống và hành động có văn hóa, học tập tự giác, thái độ suy nghĩ độc lập tự chủ, trí sáng tạo trong thanh niên sinh viên. Nói một cách giản dị, tinh thần tự cường dân tộc của đoàn viên, thanh niên ngày nay không chỉ là sự tiếp nối ý chí, quyết tâm của nhiều lớp ông cha đi trước, mà trong bối cảnh mới ngày nay, còn được mở rộng ra ở tinh thần năng động, óc tư duy sáng tạo độc lập, thái độ tự tin, đàng hoàng của các bạn trẻ sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay. Để làm được điều đó thế hệ trẻ phải biết tự trang bị cho mình có thêm những tiêu chí của thanh niên thời đại mới, có tri thức, năng lực, đạo đức cách mạng, ý thức cộng đồng, dám làm dám chịu, mình vì mọi người chứ không thuần túy chỉ vì sự phát triển đơn thuần của bản thân.
Bốn là, nói đến việc học tập lý tưởng nêu cao độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Hồ Chí Minh, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh khác nữa đấy là một lý tưởng chung của toàn thể dân tộc và như vậy, nỗ lực đóng góp của thanh niên sinh viên cần phải được nhìn nhận trong phạm trù ấy. Điều đó có nghĩa là các hoạt động của thanh niên sinh viên phải nằm trong mối liên hệ chặt chẽ với những nhiệm vụ chung của toàn thể dân tộc, đặt trong quỹ đạo định hướng và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động đó chỉ thực sự có hiệu quả khi nhận được sự chỉ đạo sát sao của cơ quan Đoàn Hội cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền cơ sở. Điều này đã được minh chứng rất rõ ràng trong thực tiễn công tác. Trên thực tế, những phong trào, hoạt động thành công đều có một phần lớn nhờ vào sự ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện của tổ chức Đảng, chính quyền. Hàng tháng, hàng quý Đảng uỷ nhà trường luôn tổ chức Hội nghị giao ban giữa Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên với Đảng uỷ, BGH để nghe tổ chức Đoàn-Hội báo cáo, từ đó để định hướng các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới.
Năm là, Chúng ta phải hiểu rằng, cái làm nên sự vĩ đại của con người Bác chính là sự giản dị của Người. Chúng ta có thể lấy ví dụ việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Thành Đoàn Đà Nẵng là việc chấp hành thời gian làm việc: như Hội họp đúng giờ, ngày làm 8 tiếng, ra khỏi phòng tắt điện....Việc thực hiện theo lời Bác dạy cũng vậy, chúng ta cần kiến tạo các hoạt động thật sự gắn liền với hoạt động của thanh niên, hãy tạo sức hút đối với thanh niên từ chính mối quan tâm của thanh niên; hãy tạo cho thanh niên môi trường hoạt động bằng chính năng lực của họ; từng bước trang bị cho thanh niên không chỉ về kỹ năng, trình độ chuyên môn mà hãy cho họ niềm tin và sự kỳ vọng.
Nhiệm vụ chính trị của thanh niên Việt Nam là: Rèn luyện về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, về thể chất, xung kích đi đầu tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ tổ quốc. Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quốc tế hoá và hội nhập là người có lý tưởng, đạo đức cách mạng, có lối sống văn hoá, có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, có cái trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong từng cá nhân.
Chúng tôi cũng hy vọng, bằng những việc làm cụ thể, đặc thù, phù hợp với từng môi trường khác nhau, sẽ giúp cho thế hệ trẻ ngày càng có trách nhiệm đối với xã hội, ngày càng tích lũy và tăng khả năng thích ứng của bản thân đối với sự phát triển xã hội trong tình hình mới hiện nay./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển