< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông

Nhằm giúp cho các bạn học sinh, sinh viên trong nhà trường hiểu thêm pháp luật về An toàn giao thông, vào 19h tối 08/12/2015 tại Hội trường 1, Trường CĐSP (cơ sở 1), BCH Đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông- Năm học 2015-2016".

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển