< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên K42, K43. Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với học sinh sinh viên, đang học tại các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH, các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và của trường CĐSP Nghệ An về chế độ học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ công lập chính quy;
Ngày 26/10/2022, Hội đồng học bổng nhà trường đã họp xét học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên K42, K43 học kỳ 2, năm học 2021 - 2022. Kết quả xét duyệt của hội đồng như sau:
1. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập
15 sinh viên được hưởng. Trong đó có:
- K42 CĐMN: 06 sinh viên (Có danh sách kèm theo).
- K43 CĐMN: 09 sinh viên (Có danh sách kèm theo).
2. Kết quả xét phần thưởng khuyến khích học tập
13 sinh viên được hưởng. Trong đó có:
  • K42 CĐMN: 06 sinh viên (Có danh sách kèm theo).
  • K43 CĐMN: 07 sinh viên (Có danh sách kèm theo).
3. Tổ chức thực hiện
- Giao phòng Quản trị & Công tác HSSV căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của Khoa, tiến hành rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn để tham mưu cho Hội đồng ra quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên K42, K43 thuộc diện được hưởng trong học kỳ 2, năm học 2021 - 2022.
- Giao phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm tra xử lý trước khi phòng Quản trị & Công tác HSSV trình Hiệu trưởng ra quyết định.
- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính làm các thủ tục, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho sinh viên kịp thời đúng chế độ.
- Khoa Mầm non kiểm tra, đối chiếu và thông báo rộng rãi kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập đến các lớp. Nếu có ý kiến phản hồi Khoa tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Quản trị & Công tác HSSV trình Hiệu trưởng xem xét xử lý.
Thời gian phản hồi thông tin chậm nhất vào thứ 3 ngày 01/11/2022. Sau thời gian trên, nhà trường sẽ không giải quyết thắc mắc (nếu có sai sót)./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển