< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2018-2019

Triển khai Kế hoạch năm học 2018-2019, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với các nội dung sau:
1. Chủ đề hội thảo
Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Mục đích, yêu cầu
- Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển chương trình đào tạo, các chuyên đề bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), giáo viên (GV) các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT mới).
- Hội thảo cần tập trung nâng cao hiệu quả chuyên môn, thể hiện vai trò tiên phong của đội ngũ giảng viên Trường CĐSP Nghệ An trong việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh.
3. Nội dung hội thảo
Hội thảo tập trung vào một số vấn đề sau:
3.1. Trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường CĐSP Nghệ An đáp ứng yêu cầu của quá trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
3.2. Trao đổi, đề xuất các nội dung nhằm điều chỉnh, bổ sung, đổi mới các chương trình đào tạo GV Tiểu học, THCS tại trường CĐSP Nghệ An phù hợp với Chương trình GDPT mới.
3.3. Trao đổi, đề xuất nội dung các Chuyên đề bồi dưỡng CBQLGD, GV các cấp Tiểu học, THCS đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình GDPT mới.
4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia
4.1. Thời gian: Dự kiến Hội thảo được tiến hành trong 01 ngày:
- Sáng Thứ Bảy, 27/4/2019: Hội thảo tại các Tiểu ban
+ Giáo dục Tiểu học
+ Giáo dục THCS
- Chiều Thứ Bảy, 27/4/2019: Phiên toàn thể.
4.2. Địa điểm: Cơ sở 1, trường CĐSP Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
4.3. Thành phần tham gia
- Các nhà khoa học, quản lý giáo dục, nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo.
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức, tổ chức Chính trị- Xã hội thuộc trường CĐSP Nghệ An.
- Toàn thể giảng viên, viên chức đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An.
5. Tiến độ thực hiện
- Tháng 01/2019: Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo.
- Tháng 01/2019-03/2019: Viết bài, liên hệ đặt hàng bài viết.
- Từ 01/4/2019 đến 20/4/2019: Tập hợp và phản biện bài viết. Biên tập, hoàn thành Kỷ yếu.
-  Ngày 27/4/2019: Tổ chức Hội thảo.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Ban tổ chức Hội thảo
- Chịu trách nhiệm xác định mục tiêu, cách thức tổ chức Hội thảo; Xây dựng Chương trình Hội thảo.
- Ban hành các Thông báo về việc tổ chức Hội thảo.
- Thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức Hội thảo, lập danh sách khách mời, đại biểu tham dự Hội thảo.
- Báo cáo với Hiệu trưởng về các các vấn đề liên quan và kết quả đạt được của Hội thảo.
6.2. Phòng ĐT-NCKH
- Chủ trì và chuẩn bị nội dung Phiên toàn thể.
- Tập hợp toàn bộ bài viết, phân loại chia về các Tiểu ban chuyên môn.
- Tổ chức phản biện và biên tập các bài viết về các nội dung 3.1 của Kế hoạch này.
- Tổ chức biên tập, in ấn Kỷ yếu Hội thảo.
6.3. Khoa Tiểu học
- Chủ trì và chuẩn bị nội dung Tiểu ban về Giáo dục Tiểu học.
- Tổ chức phản biện và biên tập các bài viết về Giáo dục Tiểu học.
6.4. Khoa Trung học cơ sở
- Chủ trì và chuẩn bị nội dung Tiểu ban về Giáo dục THCS.
- Tổ chức phản biện và biên tập các bài viết về Giáo dục THCS.
6.5. Phòng HC-QT
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thảo: phòng Hội thảo, loa máy, điện, maket Hội thảo, lễ tân phục vụ Hội thảo.
- Gửi giấy mời, thông tri triệu tập theo đề xuất của Ban tổ chức Hội thảo.
6.6. Phòng KH-TC
Căn cứ kế hoạch đã phê duyệt, căn cứ vào các Quy định hiện hành, tham mưu, dự trù kinh phí tổ chức Hội thảo.
6.7. Trung tâm Thư viện-Thiết bị
 Chuẩn bị các thiết bị phục vụ Hội thảo theo đề xuất của Ban tổ chức.
  6.8. Các tổ chức khác và các tổ chức chính trị-xã hội
          Thông báo cho công chức, viên chức được biết kế hoạch và nội dung Hội thảo để tham gia viết bài, đóng góp ý kiến cho Ban tổ chức.
Trên đây là Kế hoạch Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2018-2019, Hiệu trưởng thông báo tới các nhân, tổ chức liên quan triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên quan, liên hệ Ban tổ chức Hội thảo qua email quanlikhcnspna@gmail.com hoặc gặp đ/c Trần Hải Hưng -Thư ký BTC, số điện thoại 0949249333./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển