< Trở về giao diện Mobile

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018"

Nhằm tạo diễn đàn để các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ về thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Trường CĐSPNA) tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018" với các nội dung sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Hội thảo là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018 ở bậc Tiểu học và THCS.
2. Nội dung hội thảo
2.1. Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các nội dung trong công tác quản lí nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018 trong các trường Tiểu học, THCS tại Nghệ An.
2.2. Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các nội dung trong hoạt động chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018 trong các trường Tiểu học, THCS tại Nghệ An.
2.3. Các điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018 và chương trình GDTC tại trường THSP Nghệ An.
2.4. Xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục tăng cường tại Trường THSP Nghệ An.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: Dự kiến tháng 6/2021
- Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
4. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo
Bài viết cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 8 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo). Bài viết được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài. Căn lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm. Giãn dòng 1,3. Bố cục bài viết theo mẫu gửi kèm.
5. Công bố khoa học các bài viết được tuyển chọn
- Các bài viết tham gia Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong ngành. Những bài có chất lượng sẽ được lựa chọn in trong Thông báo khoa học trường CĐSP Nghệ An Kỷ yếu của Hội thảo.
- Tác giả các bài viết được tuyển chọn có thể đăng ký tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội thảo bằng các hình thức Thuyết trình (oral) hoặc Trưng bày dạng giấy A0 (poster).
6. Thời hạn gửi bài và địa chỉ liên hệ
Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: quanlikhcnspna@gmail.com trước ngày 25/5/2021. Tham khảo thêm thông tin trên website http://cdspna.edu.vn.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ Ban thư ký Hội thảo, Phòng ĐT-NCKH, Trường CĐSP Nghệ An Ban tổ chức Hội thảo qua email quanlikhcnspna@gmail.com hoặc điện thoại 0944.627789 (Võ Thanh Hà), 0989.878141 (Nguyễn Thị Thanh Hiền).   
Trân trọng thông báo!
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển