< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 34 - Từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến ngày 02 tháng 5 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/04
Hội ý Tuần 34
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng nâng lương
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 182/QĐ-CĐSPNA ngày 23/4/2021
10h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 27/04
Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Thành ủy Vinh
Các đồng chí: Lưu Tiến Hưng, Nguyễn Lâm Huy; Đại diện cấp ủy chi bộ Mầm non
7h45 - Trung tâm
Hội nghị TP Vinh
Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018”
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 180/QĐ-CĐSPNA ngày 23/4/2021
8h00 - Phòng họp 1
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông tư triệu tập số 8, ngày 23/4/2021: BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động
14h00 - Hội trường 1
Thứ 4
Ngày 28/04
Họp giải quyết điểm thu gom rác thải sinh hoạt tại xóm Mỹ Trung - xã Hưng Lộc
UBND xã Hưng Lộc
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
7h30 - UBND
xã Hưng Lộc
Phổ biến các quy định và hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Trần Anh Tư
Sinh viên năm thứ 3 (K40)
9h30 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 29/04
Dự họp tại Sở GD&ĐT Nghệ An theo Giấy mời số 75/GM-SGD&ĐT
Sở GD&ĐT 
Các đồng chí: Lưu Tiến Hưng, Đàm Thị Ngọc Ngà, Nguyễn văn Dũng
9h00 - Phòng họp Nhà A - Sở GD&ĐT
Thứ 6
Ngày 30/04
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!
Chào mừng 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1986 - 01/5/2021)!
(Toàn trường nghỉ lễ từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021)
Thứ  7
Ngày 01/05
Chủ nhật
Ngày 02/05
 
 
 
 
Lưu ý: Thi Kết thúc học phần lần 1, kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K40 Cao đẳng hệ chính quy
           
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.