< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 31 - Từ ngày 05 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 05/04
Hội ý Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 06/04
Dự Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 01/ĐCT về thỏa ước lao động tập thể năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
LĐLĐ Tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Thành
7h30 - LĐLĐ Tỉnh
Làm việc với các Nhóm công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo Cao đẳng Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Ban Thư ký; các Nhóm công tác theo Quyết định số 37/QĐ-CĐSPNA ngày 26/01/2021; Trưởng các phòng: ĐT - NCKH, QT - CTHSSV, TB - TV
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 07/04
Làm việc với trường CĐSP Hòa Bình; Trường THSP chất lượng cao thuộc trường CĐSP Hòa Bình (Trường Nguyễn Tất Thành)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
14h00 -  Trường CĐSP
Hòa Bình - TP Hòa Bình
Thứ 5
Ngày 08/04
Dự Hội nghị CLB các trường Cao đẳng Sư phạm
Hiệp hội các trường
ĐH, CĐ Việt Nam
Hiệu trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan
8h00 - Trường CĐSP
Hòa Bình - TP Hòa Bình
Thứ 6
Ngày 09/04
Dự Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thành ủy Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư
14h00 - Trung tâm
Hội nghị TP Vinh
Thi kết thúc Bậc 2 chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào - Khóa 18 (2020 - 2021)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 09/KH-CĐSPNA ngày 25/3/2021
Cả ngày - Nhà D
Thứ  7
Ngày 10/04
Chương trình tập huấn kiến tạo môi trường hạnh phúc
Ông Trần Anh Tư
Viên chức trường THSP; GV dự kiến dạy trường THSP; Tổ bộ môn Tâm lý - Khoa LLCT - TLGD và các giáo viên quan tâm
8h00 - Hội trường 1
(Cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 11/04
 
 
 
 
Lưu ý: Các viên chức xem danh sách dự kiến nâng lương đợt một năm 2021 tại Website trường
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.