< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 30 - Từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến ngày 04 tháng 4 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 29/03
Hội ý Ban Giám Hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu
8h00 - Phòng họp 1
Hội ý Thường trực Hội đồng tuyển sinh
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng: ĐT-NCKH, KH-TC; Đ/c Hào
9h00 - Phòng họp 1
Sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ
Ban Tuyên giáo
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
14h00 - TT Chính trị
TP Vinh
Thứ  3
Ngày 30/03
Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi bộ Trung tâm BDNV&KNM
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 03-QĐ/UBKTĐU ngày 12/3/2021; Quyết định số 04-QĐ/UBKTĐU ngày 12/3/2021; Chi bộ Trung tâm BDNV&KNM
8h00 - VP Trung tâm -
Cơ sở 2
Kiểm tra TTSP tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2021
Cả ngày -  TP Vinh
Thứ 4
Ngày 31/03
Kiểm tra TTSP tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2021
Cả ngày -   Đô Lương
Tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước
Ông Trần Anh Tư
Theo thông báo
7h30 - Phòng D3 -12
Tập huấn  nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát Đảng Ông Trần Anh Tư BCH Đảng bộ; UBKT Đảng ủy; Cấp ủy các chi bộ 14h00 -  Phòng họp 409
Thứ 5
Ngày 01/04
Kiểm tra TTSP tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2021
Cả ngày -   Đô Lương
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ
9h00 - Phòng họp 1
Họp giao ban cơ quan phiên tháng 4
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng - Phó các tổ chức, đơn vị
14h00 - Phòng họp 409
Thứ 6
Ngày 02/04
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  7
Ngày 03/04
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 04/04
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.