< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 29 - Từ ngày 22 tháng 3 năm 2021 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 22/03
Hội ý BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu
8h00 - Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn trường
Ông Nguyễn Văn Thành
BTV Công đoàn trường
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn trường rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn
Ông Nguyễn Văn Thành
BCH Công đoàn trường
14h30 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn
Ông Nguyễn Văn Thành
BCH Công đoàn trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận
15h30 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 23/03
Hội nghị Báo cáo viên công đoàn Quý I
LĐLĐ Tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành
7h30 - LĐLĐ tỉnh
Ban Tuyên giáo làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Bí thư chi bộ Khoa Mầm non; Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
9h30 - Phòng họp 1
Họp rà soát các hoạt động thực hiện đề án Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị: TC - HC, KH - TC, QT&CTHSSV, TT TV - TB, ĐT - NCKH; Hiệu trưởng trường THSP.
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 24/03
Họp Tổ thẩm định Đề án phòng học STEM
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 134/QĐ-CĐSPNA ngày 19/3/2021
8h00 - Phòng họp 1
Sinh hoạt toàn Đoàn
Ông Lê Đình Cường
BCH Đoàn TN, BCH Hội SV, toàn thể đoàn viên
19h30 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 25/03
Tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước
Ông Trần Anh Tư
Theo thông báo
Từ 7h30 - Phòng
D3 -12
Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên các khóa (K40,K41, K42)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 249/QĐ-CĐSPNA ngày 26/6/2020
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 26/03
Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1946 - 26/3/2021) và Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn của Nhà trường
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; BCH Đoàn TN, BCH Hội SV, toàn thể đoàn viên
8h30 - Hội trường 1
Dự Hội nghị Tổng kết Kế hoạch Phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề theo Quyết định 3010/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An
Sở GD&ĐT
Đồng chí Trần Anh Tư
14h00 - HT C -
TT GDTX - Hướng nghiệp Tỉnh Nghệ An
Tọa đàm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1931 - 27/3/2021)
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời; Toàn thể CBGV khoa GDTC - NT
15h00 - Văn phòng
Khoa GDTC - NT
Thứ  7
Ngày 27/03
Chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021)
Chủ nhật
Ngày 28/03
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.