< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 22 - Từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 đến ngày 07 tháng 02 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/02
Trao quà xã nghèo Mường Nọc - Quế phong
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; TC - HC; TV - TB
8h00 - Quế Phong
Trao quà cho hộ nghèo xã Hưng Lộc
UBMTTQ xã Hưng Lộc
Phó Hiệu trưởng; TC - HC; Công đoàn Trường
8h00 - UBND xã Hưng Lộc
Thứ  3
Ngày 02/02
Họp Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Bộ phận nghiệp vụ sư phạm phòng ĐT - NCKH; Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương; Trưởng ban chỉ đạo TTSP các trường phổ thông, Mầm non có đoàn thực tập
9h00 - Phòng GD&ĐT Đô Lương
Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2020 - 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng các Phòng, Trung tâm; Chủ tịch Công đoàn Trường; Phó trưởng phòng TC-HC
8h00- Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV; mời Trưởng phòng TC - HC
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 03/02
Tổ chức gặp mặt trao quà của Ngân hàng BIDV cho sinh viên nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện nhân Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 20/TB-CĐSPNA ngày 28/01/2021
9h00 - Hội trường 1
Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2020 - 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông tri triệu tập
14h00 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 04/02
Tập huấn thực tập sư phạm cho Sinh viên K40, K41 CĐ Tiểu học, K40, K41 SP Tiếng Anh
Ông Trần Anh Tư
Bộ phận NVSP Phòng ĐT- NCKH; toàn bộ sv K40, K41 CĐ Tiểu học và SP Tiếng Anh
9h00 - Hội trường 1
Tập huấn thực tập sư phạm cho Sinh viên  K40, K41 CĐ Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Bộ phận NVSP Phòng ĐT- NCKH; toàn bộ  Sinh viên  K40, K41 CĐ Mầm non
14h30 - Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 05/02
Hội nghị cán bộ chủ chốt về danh sách dự kiến đưa vào  quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
 
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ; BGH; Bí thư, phó bí thư các chi bộ; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị
8h00 - Phòng họp 409
Hội nghị cấp ủy mở rộng lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, đơn vị
8h30 - Phòng họp 409
Hội nghị BCH Đảng bộ lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ
9h30 - Phòng họp 409
Họp hội đồng, Ban Thư ký, các nhóm công tác tự đánh giá chương trình đào tạo CĐMN
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 37/QĐ-CĐSPNA ngày 26/01/2021
10h00 - Phòng họp 409
Thứ 7
Ngày 06/02
Giải thể thao LHS Lào K18
Ông Nguyễn Văn Thành
Ban tổ chức giải; Các GV Chủ nhiệm; Toàn thể LHS Lào K18
13h30 - Nhà đa chức năng
Chủ nhật
Ngày 07/02
Giải thể thao LHS Lào K18
Ông Nguyễn Văn Thành
Ban tổ chức giải; Các GV Chủ nhiệm; Toàn thể LHS Lào K18
Cả ngày - Nhà đa chức năng
Gặp mặt cuối năm
Ông Trần Anh Tư Ban Giám Hiệu; Ban quản lý LHS Lào; Giáo viên Chủ nhiệm các lớp LHS Lào; Chuyên viên phòng QT&CT HSSV phụ trách quản lý LHS Lào tại KTX 17h30 - Nhà ăn Sinh Viên
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.