< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 20 - Từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến ngày 24 tháng 01 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 18/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 19/01
Dự chương trình Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng năm 2020 và Tết vì người nghèo năm 2021
UBND Tỉnh Nghệ An
Đc Trần Anh Tư; Phòng TC - HC; Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TN; 20 Giảng  viên; 30 Sinh viên
19h30 - Nhà Văn hóa
Lao động Tỉnh
Thứ 4
Ngày 20/01
Họp bàn về công tác nhân sự trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV; BGH; Trưởng phòng TC - HC; HT trường THSP; CT Công đoàn Trường
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 21/01
Dự Tổng kết hoạt động Công đoàn Nghệ An năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
LĐLĐ tỉnh Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Văn Thành
Từ 7h30 - Nhà khách Nghệ An
Hội ý Tổ xây dựng đề án phòng học STEM
Bà Nguyễn Thị Kim Nhung
Trưởng Ban cố vấn XDCT trường THSP; Hiệu trưởng trường THSP; Theo Quyết định số 537/QĐ-CĐSPNA ngày 17/11/2020
8h30 -  Phòng họp 1
Gặp mặt viên chức nghỉ hưu năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Viên chức nghỉ hưu (có Giấy mời); Công đoàn trường; Phòng TC - HC; Trưởng các đơn vị có VC nghỉ hưu
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 22/01
Dự Hội thảo kết nối cung cầu lao động giữa Nhà đầu tư - Nhà nước - Nhà trường năm 2021
Ban Quản lý KKT
 
 
Đông Nam
Đ/c Lưu Tiến Hưng; Đ/c Hoàng Đình Hải
7h30 - TTHN Quốc tế 
KS Phương Đông   
TP Vinh
Họp Hội đồng tuyển chọn, tư vấn, thuyết minh đề tài NCKH cấp trường, năm học 2020 - 2021
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 25/QĐ-CĐSPNA ngày 15/01/2021
8h00 - Tầng 4 
Nhà D
Thứ 7
Ngày 23/01
Chương trình Hiến máu nhân đạo
Ông Nguyễn Văn Thành
Theo Kế hoạch số 01/KH-CĐCS ngày 19/01/2021; Các đoàn viên, HSSV tham gia hiến máu
7h30 - Hội Trường 1
Khai giảng lớp Bồi dưỡng CBQLGD tại huyện Tương Dương
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trung tâm ĐT BDNV&KNM; Phòng GD&ĐT Tương Dương; Toàn bộ học viên
8h00 - TT CTrị
huyện Tương Dương
Chủ nhật
Ngày 24/01
 
 
 
 
 
Lưu ý: Chương trình Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng năm 2020 và Tết vì người nghèo năm 2021 truyền hình trực tiếp trên NTV
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.