< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 19 - Từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 17 tháng 01 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 11/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 12/01
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đảng ủy
Khách mới; Đảng ủy; BGH; Toàn thể Đảng viên theo Thông tri triệu tập số 01-TT/ĐU ngày 7/01/2020.
7h30 - Hội trường 1
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức theo  Thông tri triệu tập số 01-TT/ĐU ngày 7/01/2020.
9h00 - Hội trường 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 13/01
Họp rà soát triển khai đề án trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: KH - TC, TC - HC, ĐT - NCKH, QT - CTHSSV, TV - TB, Trường THSP; Kế toán trưởng; Trưởng ban cố vấn chuyên môn trường THSP.
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GV Mầm non, THCS
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 14/01
Tập huấn cán bộ đợt 1 năm 2021
Ban CHQS TP Vinh
Đồng chí Lê Thanh Đồng
7h30 - HT  
Ban CHQS TP Vinh
Họp Ban quản lý lớp Lưu học sinh Lào
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 623/QĐ-CĐSPNA ngày 15/12/2020.
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GV Mầm non, Tiểu học, THCS (các Modun chung)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 15/01
Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thành ủy Vinh
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
8h00 - TT Hội nghị
TP Vinh
Dự Hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
8h00 - Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An
Họp Ban cố vấn các vấn đề chuyên môn trường THSP
Ông Phạm Đình Hòa
BGH; Thành viên Ban cố vấn (Theo Quyết định); GV trường THSP
8h30 - Phòng họp 1
Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ và tổ chức công bố chỉ số CCHC năm 2020
Sở Nội vụ 
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng
13h30 - KS Mường Thanh Sông Lam - TP Vinh
Thứ 7
Ngày 16/01
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 17/01
Tập huấn kỹ năng sống và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Toàn thể sinh viên K40, K41; Ban cán sự lớp K42
7h30 - Hội trường 1
Lưu ý: Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, K42 (năm thứ nhất) năm học 2020 - 2021
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.