< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 17 - Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 03 tháng 01 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 28/12
Làm việc với Hội khoa học TL – GD Nghệ An
Ông Trần Anh Tư
Đ/c Lê Thị Hồng Phương - Khoa MN; Đ/c Lê Thị Phương Dung - Khoa LLCT - TLGD; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC - HC, ĐT - NCKH
8h00 - Phòng họp 1
Hội thảo tập huấn nâng cao chất lượng dạy học lớp 1 chương trình GDPT 2018
Sở GD&ĐT Nghệ An
Theo Quyết định số 704/QĐ-CĐSPNA ngày 25/12/2020
Theo Kế hoạch số: 01/KH-BTCHT ngày 22/12/2020 của
Sở GD&ĐT (cả ngày)
Thứ  3
Ngày 29/12
Hội thảo tập huấn nâng cao chất lượng dạy học lớp 1 chương trình GDPT 2018
Sở GD&ĐT Nghệ An
Theo Quyết định số 704/QĐ-CĐSPNA ngày 25/12/2020
Theo Kế hoạch số: 01/KH-BTCHT ngày 22/12/2020 của
Sở GD&ĐT (Cả ngày)
Họp Hội đồng nghiệm thu gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy, học năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 703/QĐ-CĐSPNA ngày 25/12/2020
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 30/12
Nghiệm thu chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 701/QĐ-CĐSPNA ngày 25/12/2020
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 31/12
Hội ý Tuần 17
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; Kế toán trưởng; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV; P.Trưởng phòng TC - HC
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 01/01
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
Thứ 7
Ngày 02/01
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 03/01
 
 
 
 
Lưu ý: Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, K40 (năm thứ 3); K41 (năm thứ 2) năm học 2020 - 2021
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.