< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 16 - Từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020 (Có chỉnh sửa, bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 21/12
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy
15h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 22/12
Họp khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020
Ông Nguyễn Văn Thành
Các UVBCH Công đoàn trường
14h00 - Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng bộ Ông Lưu Tiến Hưng Các đồng chí ủy viên  BCH Đảng bộ 15h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 23/12
Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2021
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; Đại diện: BTV Công đoàn Trường, BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; Ban tổ chức Hội nghị; Trưởng các tổ chức, đơn vị
8h00 - Phòng 409
Họp Hội đồng xét đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 622/QĐ-CĐSPNA ngày 14/12/2020 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 24/12
Hội nghị tổng kết công tác thực tế phổ thông đợt 1 năm học 2020 - 2021
Ông Trần Anh Tư
GV tham gia thực tế phổ thông; GV tham gia giảng dạy tại các trường phổ thông; trưởng các đơn vị: TC - HC, ĐT - NCKH, Trường THSP
8h30 - Phòng 409
Thứ 6
Ngày 25/12
Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
7h30 - HT Nhà khách
Nghệ An
Thứ 7
Ngày 26/12
Dự Kỷ niệm 60 năm Thành lập trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh
 
Trường ĐHSP
Kỹ thuật Vinh
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
8h30 -  Trường  ĐHSP
Kỹ thuật Vinh
Đại hội Hội Sinh viên Trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Ông Lê Văn Lưu
Khách mời; Đại biểu theo thông tri triệu tập
Cả ngày - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 27/12
Dự Chương trình giao lưu hữu nghị Chào xuân năm mới 2021 cùng sinh viên quốc tế
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Anh Tư; Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà; Đồng chí Nguyễn Thức Hạnh
14h00 - Nhà khách
Nghệ An
Lưu ý: Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, K40 (Năm thứ 3) năm học 2020 - 2021
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.