< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 12 - Từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 21/11
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khoá (K44), năm học 2022 - 2023
Ông Trần Anh Tư
Sinh viên K44; thành phần quản lý lớp học theo Kế hoạch số 49/KH-CĐSPNA ngày 27/9/2022
7h00 - Hội trường 1
Dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho cán bộ, nhà giáo (*)
Tổng cục GD nghề nghiệp - Bộ LĐTB&XH
Các đ/c: Nguyễn Thị Huyền Thương, Đinh Thị Thu Phương
       8h00 - Trường CĐ
Việt - Đức Nghệ An
Thứ 3
Ngày 22/11
Dự công bố Quyết định thanh tra
Đoàn Thanh tra thuộc
Chi cục ATVSTP
 Nghệ An
Đồng chí Trần Hải Hưng
9h30 - Chi cục An toàn
vệ sinh thực phẩm
tỉnh Nghệ An
Thứ 4
Ngày 23/11
Dự Hội nghị quán triệt một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Thành uỷ Vinh
Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Các thành viên UBKT Đảng uỷ
7h45 - UBND Xã
Hưng Lộc
Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Thành uỷ Vinh
Các thành viên UBKT Đảng uỷ
13h45 - UBND Xã
Hưng Lộc
Thứ 5
Ngày 24/11
Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên, nâng lương vượt khung 6 tháng cuối năm 2022, nâng lương trước thời hạn năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Hội đồng theo Quyết định số 648/QĐ-CĐSPNA ngày 11/11/2022 của Nhà Trường
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên các khóa K42, K43, K44
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 154/QĐ-CĐSPNA ngày 07/4/2022
9h00 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 25/11
Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác ngành Tổ chức Nhà nước (***)
Sở Nội vụ
Đồng chí Đoàn Việt Linh Chi
7h30 - Nhà khách
Nghệ An
Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp ĐMST Nghệ An Open 2022
Sở Khoa học và
Công nghệ
Các đồng chí: Nguyễn Thức Hạnh, Đinh Thị Thu Phương,
8h00 - Trường
Đại học Vinh
Thứ  7
Ngày 26/11
Tập huấn kỹ năng truyền thông (**)
Sở LĐTB và XH
 tỉnh Nghệ An
Các đ/c: Lê Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Phi Hùng, Trịnh Xuân Thuỷ, Lê Thị Hoài Thương
7h30 - Nhà khách 
Nghệ An
Dự Hội thảo “Giới thiệu một số giải pháp chuyển đổi số cho Trường học, Cơ quan và Doanh nghiệp”
Sở Khoa học và
Công nghệ
Các đồng chí: Trần Thương Hiền, Phạm Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Minh Sơn, Thái Thị Bích Liễu; Đại diện GV tổ CNTT - Khoa THCS
8h00 - Trường
Đại học Vinh
Dự Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp - Thực trạng và giải pháp”
Sở Khoa học và
Công nghệ
Các đồng chí: Lê Văn Lưu, Đinh Thị Thu Phương, Trần Quốc bảo
14h00 - Trường
Đại học Vinh
Dự Lễ trao giải cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An Open 2022
Sở Khoa học và
Công nghệ
Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà
19h00 - Trường
Đại học Vinh
Chủ nhật
Ngày 27/11
Tổ chức hoạt động trải nghiệm tháng 11
Ông Trần Hải Hưng
Theo Kế hoạch số 53/KH-THSPNA ngày 16/11/2022
7h30 - Hội trường 1;
Sân bóng đá nhân
(Cả ngày)
Lưu ý: - Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
 • Các viên chức xem Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương vượt khung 6 tháng cuối năm 2022; danh sách nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2022 trên Website Trường;
 • (*) Lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho cán bộ, nhà giáo diễn ra trong 02 ngày từ 21/11/2022 - 22/11/2022;
 • (**) Lớp tập huấn Kỹ năng truyền thông diễn ra trong 2 ngày từ 26/11/2022- 27/11/2022;
 • (***) Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác ngành Tổ chức Nhà nước diễn ra trong 3 ngày từ 25/11/2022- 27/11/2022;
 •  
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

 • Không được dùng mã HTML.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Không được dùng mã HTML.
 • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
 • You may insert videos with [video:URL]
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.