< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 11 - Từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ  2
Ngày 14/11
Hội ý Tuần 11
Ông Trần Anh Tư
BTV; BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, trường THSP; CT Công đoàn; BT Đoàn TN
8h00 Phòng họp 1
 
Họp bàn kế hoạch triển khai Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11
Ông Trần Anh Tư
BTV; BGH; CT Công đoàn; BT Đoàn TN; Trưởng các đơn vị: KH-TC, TC-HC
9h30 - Phòng họp 1
 
Họp rà soát tiến độ hạng mục công trình năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Hiệu trưởng; Trưởng phòng: KH-TC, QT-CTHSSV; các đơn vị: Ban QLDA, Tư vấn giám sát, Đơn vị thi công
14h00 - Phòng họp 1
 
Thi đấu bóng chuyền đệm Nam giải thể thao kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và hướng tới chào mừng ĐH công đoàn trường NK 2023 - 2028
BTC Giải
Các đội tham gia thi đấu theo lịch
17h00 - Nhà tập
đa chức năng
 
Thứ 3
Ngày 15/11
Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; GV chủ nhiệm; Các đội văn nghệ
7h00 - Hội trường 1
 
 
Dự Bế mạc Hội thi “Mỗi ngày một điều luật”
Bệnh viện Quân Y 4
Cục Hậu cần QK4
Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà 
7h00 - Lữ đoàn 873
Cục Hậu cần, QK4
 
Họp rút kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
BGH; Trưởng Phòng ĐT - NCKH; toàn thể Giảng viên tham gia giảng dạy Lưu học sinh Lào
14h00 - Phòng họp 1
 
Thi đấu Chung kết và bế mạc giải thể thao kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và hướng tới chào mừng ĐH công đoàn trường NK 2023 - 2028.
BTC Giải
Khách mời; Các đội tham gia giải
17h00 - Nhà tập đa
chức năng; Sân bóng đá
 
 
Thứ 4
Ngày 16/11
Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (*)
Sở Nội vụ Tỉnh Nghệ An
Theo Công văn số 123/CĐSPNA-TCHC ngày 11/11/2022
7h30 - Nhà khách
 Nghệ An
 
Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội Cựu giáo chức
Hội Cựu giáo chức; Mời: BCH Đảng uỷ, BTV Công Đoàn, BTV Đoàn TN, Đại diện lãnh đạo các đơn vị.
8h00 - Hội trường CS1
 
Duyệt chương trình Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông Lê Đình Cường
Các đội văn nghệ
14h00 - Hội trường 1
 
Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; BTV Đảng uỷ; BGH; Lãnh đạo các tổ chức, đơn vị;  BCH Đoàn Trường; BCH HSV Trường; Toàn thể HSSV
19h00 - Hội trường 1
 
Thứ 5
Ngày 17/11
Gặp mặt tri ân nguyên lãnh đạo trường
Ông Trần Anh Tư
Nguyên lãnh đạo Nhà trường; Khách mời; Đảng uỷ; Trưởng các tổ chức, đơn vị
8h45 - Phòng họp 1
 
Mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho giảng viên, viên chức
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; Theo kế hoạch số 63/KH-CĐSPNA ngày 7/11/2022 của Nhà trường
9h00 - Hội trường 1
 
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Anh Tư 15h00 - Khách sạn
Giao Tế
15h00 - Khách sạn
Giao Tế
 
 
Thứ  6
Ngày 18/11
Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường CĐ Việt Đức nghệ An
Trường CĐ Việt Đức
Nghệ An
BGH; Phòng TC-HC
8h00 - Trường CĐ
Việt Đức
 
 
Thứ  7
Ngày 19/11
Mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 03 năm ngày thành lập Trường TH và THCS THSP Nghệ An
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; BGH Trường THSP; Toàn thể GV, Học sinh trường THSP
8h00 - Hội trường 1
 
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An
Trường CĐ VHNT Nghệ An
BGH; Phòng TC-HC
8h00 - CĐVHNT
 
Mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông Lê Đình Cường
Các chi đoàn K41, K42, K43
8h00 - Nhà C
 
Chủ nhật
Ngày 20/11
Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
 
Lưu ý:
 • Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
 • (*) Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước diễn ra từ ngày 16/11/2022 - 19/11/2022.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

 • Không được dùng mã HTML.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Không được dùng mã HTML.
 • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
 • You may insert videos with [video:URL]
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.