< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 04 - Từ ngày 26 tháng 09 năm 2022 đến ngày 02 tháng 10 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/9
Thi năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy, đợt 3 năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 48/KH-HĐTS ngày 22/9/2022
7h30 - Nhà D
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 (cả ngày)
LĐLĐ tỉnh Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Văn Thành; đồng chí Trần Quốc Bảo
7h30 - Nhà khách
 Nghệ An
Thứ 3
Ngày 27/9
Họp Ban tổ chức hội nghị viên chức Nhà trường năm học 2022-2023
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 543/QĐ-CĐSPNA ngày 23/9/2022
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng chế độ chính sách của Nhà trường(*)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 542/QĐ-CĐSPNA ngày 21/9/2022
9h00 - Phòng họp 1
Sinh hoạt báo cáo viên định kỳ Tháng 9
Thành ủy Vinh
đ/c Nguyễn Lâm Huy
14h00 - TT CT TP Vinh
Thứ 4
Ngày 28/9
Ban TTND làm việc với Phòng TC - HC
Ông Phạm Đình Hoà
Ban TTND; Đại diện phòng TC - HC
8h30 - Phòng họp 1
Họp bàn kế hoạch năn học 2022 - 2023 các đơn vị
Ông Chu Tuấn Anh
Trưởng các Phòng, Trung tâm
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 29/9
Ban TTND làm việc với Phòng KH - TC
Ông Phạm Đình Hoà
Ban TTND; Đại diện phòng KH - TC
8h30 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 30/9
Họp Tổ phục vụ Hội nghị viên chức
Bà Hồ Thanh Hương
Theo Quyết định số 543/QĐ-CĐSPNA ngày 23/9/2022
8h00 - Phòng họp 1
Dự Khai mạc Hội nghị, tập huấn bảo đảm an ninh, trật tự và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023(**)
Bộ GD&ĐT
Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà; Phòng QT - CTHSSV
14h00 - Hội trường A
Trường ĐH Vinh
Thứ  7
Ngày 01/10
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 02/10
 
 
 
 
Lưu ý:
 • Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
 • (*) Phòng KH-TC, Phòng TC-HC tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị về các văn bản quy định nội bộ của Nhà trường trình Hội đồng.
 • Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, đơn vị nộp Báo cáo Tháng 10 trước ngày 28/9/2022.
 • (**) Hội nghị, tập huấn bảo đảm an ninh, trật tự và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 bắt đầu từ 14h00 ngày 30/9/2022 - 01/10/2022.
 • Thi kết thúc học phần lần 1 - Kỳ I, cho học sinh K62 Trung cấp nghề hệ chính quy bắt đầu từ ngày 30/9 đến ngày 05/10/2022./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

 • Không được dùng mã HTML.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Không được dùng mã HTML.
 • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
 • You may insert videos with [video:URL]
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.