< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 03 - Từ ngày 19 tháng 09 năm 2022 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 19/9
Hội ý Tuần 3
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn, BT Đoàn TN
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 20/9
Đoàn giám sát UBKT Đảng uỷ làm việc với Cấp uỷ chi bộ Trường THSP
Ông Nguyễn Văn Thành
Đoàn giám sát theo Quyết định 15-QĐ/UBKTĐU; Cấp uỷ chi bộ Trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Đoàn giám sát UBKT Đảng uỷ làm việc với Bí thư chi bộ Trường THSP
Ông Nguyễn Văn Thành
Đoàn giám sát theo Quyết định 16-QĐ/UBKTĐU; Bí thư chi bộ Trường THSP
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 21/9
Xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp lần 2 cho hệ cao đẳng chính quy năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 539/QĐ-CĐSPNA ngày 19/9/2022
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban thanh toán thừa giờ năm học 2021 - 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 483/QĐ-CĐSPNA ngày 31/8/2022
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 22/9
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Nhà trường làm việc với Chi uỷ Chi bộ khoa Mầm non
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Chi uỷ Chi bộ khoa Mầm non; Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33-QĐ/UBKTĐU ngày 1/8/2022 của UBKT Đảng uỷ Nhà trường
8h00 - Phòng họp 1
Dự Hội nghị triển khai chương trình hoạt động của Khối và ký kết Giao ước thi đua năm học 2022 - 2023
Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà; đồng chí Nguyễn Văn Thành; đồng chí Lê Đình Cường; đồng chí Nguyễn Văn Dũng; đồng chí Trần Thương Hiền - Cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng
15h00 - Trường
CĐ Việt Đức - Nghệ An
Thứ  6
Ngày 23/9
Toạ đàm “Khảo thí, đánh giá trong đào tạo trực tuyến ...”
Hiệp hội các trường
Đại học, Cao đẳng
Phó Hiệu trưởng; Phòng ĐT - NCKH; Phòng TT - ĐBCLGD; Khoa Mầm non
8h00 - Phòng họp 1
(Trực tuyến)
Thứ  7
Ngày 24/9
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 25/9
 
 
 
 
Lưu ý:  Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
          
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.