< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 02 - Từ ngày 12 tháng 09 năm 2022 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022 (Có chỉnh sửa, bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 12/9
Họp bàn về Đề án Trường MN, Trường THPT
Ông Nguyễn Văn Dũng
Tổ trưởng các tổ xây dựng Đề án Trường MN, Trường THPT; Trưởng các đơn vị: KH-TC, QT và CTHSSV, TC-HC
8h00 - Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBT Công đoàn
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Trưởng ban TTND
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 13/9
Họp bàn về Kế hoạch năm học các đơn vị
Ông Trần Anh Tư
BTV; BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP.
8h00 - Phòng họp 1
Hiệu trưởng làm việc với Phòng KH-TC và Trường THSP
Ông Trần Anh Tư
Hiệu trưởng; Trưởng phòng KH - TC; Hiệu trưởng trường THSP
14h00 - Phòng họp 1
Họp bàn về An ninh trật tự, An toàn trường học
Ông Trần Anh Tư
Hiệu trưởng; BGH Trường THSP; Đại diện lãnh đạo các phòng: QT - CTHSSV, TC - HC
15h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 14/9
Thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 2 - K43 CĐMN hệ chính quy
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Thông báo số 103/TB-CĐSPNA ngày 09/9/2022
7h30 - Phòng D210
(Cả ngày)
Thứ 5
Ngày 15/9
Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2022 - 2023
Phòng GD&ĐT
BGH, CT Công đoàn, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, giáo viên cốt cán trường THSP
7h15 - Hội trường 1
Họp chuẩn bị xây dựng đề án “Thi cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài”
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, TC - HC, TT - ĐBCLGD, TV - TB, Ngoại ngữ, THCS; các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Thành, Phạm Thị Hợp, Trần Thị Thanh Hoa, Trần Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Phước Mỹ
8h00 - Phòng họp 1
Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo
Thành ủy Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư; Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
7h30 - Trường CĐ
Việt Đức Nghệ An
Tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức
Thành ủy Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư; Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà; Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
14h00 -  Trường CĐ
Việt Đức Nghệ An
Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2022 - 2023
Phòng GD&ĐT
BGH, CT Công đoàn, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn  trường THSP
14h00 - Hội trường 1
Thứ  6
Ngày 16/9
Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 185/QĐ-CĐSPNA ngày 05 tháng 5 năm 2022
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 17/9
Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề K61 hệ chính quy năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 39/KH-CĐSPNA ngày 30/8/2022
7h00 - Nhà D
(Cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 18/9
Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề K61 hệ chính quy năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 39/KH-CĐSPNA ngày 30/8/2022
7h00 - Nhà D
(Cả ngày)
Lưu ý: Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.