< Trở về giao diện Mobile

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An

Sau 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Trường CĐSP Nghệ An đã trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho tỉnh Nghệ An và cả nước. Rất nhiều cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên qua các thế hệ của nhà trường đã trở thành những người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp....
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển