< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả xét học bổng KKHT cho HSSV Học kỳ 1, Năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với HSSV đang học tại các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH, các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về chế độ Học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ công lập chính quy;
Ngày 14/02/2019, Hội đồng Học bổng Nhà trường đã họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho Học sinh sinh viên. Kết quả xét duyệt của hội đồng như sau:
1. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập
Khoa
Số suất được chia
Số em được hưởng
Ghi chú
Ngoại ngữ
  1.88
  4
 
Tiểu học
10.21
11
 
Mầm non
35.87
38
 
TỔNG
47.96
53
 
(Có danh sách kèm theo)
2. Tổ chức thực hiện
- Giao phòng Công tác học sinh sinh viên căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của các Khoa, tiến hành rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn để tham mưu cho Hội đồng ra quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV thuộc diện được hưởng trong học kỳ 1, năm học 2018-2019.
- Giao phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm tra xử lý trước khi phòng Công tác học sinh sinh viên trình Hiệu trưởng ra quyết định.
- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính làm các thủ tục, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho học sinh, sinh viên kịp thời đúng chế độ.
- Các Khoa kiểm tra, đối chiếu và thông báo rộng rãi kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập đến tận các lớp. Nếu có ý kiến phản hồi các Khoa tập hợp bằng văn bản về phòng Công tác học sinh, sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét xử lý.
Thời gian xử lý: chậm nhất vào ngày 20/02/2019. Quá ngày quy định trên, Nhà trường không chịu trách nhiệm về những phản  ánh của các khoa (nếu có sai sót)./
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển