< Trở về giao diện Mobile

Thông báo nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 5 năm 2018

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XII) đã tiến hành Hội nghị phiên tháng 5/2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 3/2018 và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm tháng 4/2018. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị với các nội dung sau
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH  ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2018
  1. Công tác xây dựng Đảng
   1.1.Công tác chính trị tư tưởng
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô.
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ
- Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm trưởng, phó trưởng bộ môn các khoa đúng quy định.
- Cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng năm 2018; chỉ đạo hoàn thành phê duyệt quy hoạch đi học trình độ lý luận chính trị giai đoạn 2018 - 2020 và nâng cao trình độ chuyên môn giai đoạn 2018 - 2021.
- Đã chỉ đạo triển khai nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh định hướng, chiến lược phát triển của Nhà trường trong thời gian tiếp theo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và từ thực tiễn tổ chức hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, thách thức hiện có của Nhà trường; rà soát, đánh giá hiệu quả làm việc của các vị trí lao động hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của trưởng, phó các tổ chức và trưởng, phó bộ môn thuộc khoa.
- Hoàn thành bàn giao công việc trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu; chỉ đạo tổ chức gặp mặt tri ân cán bộ lãnh đạo Trường nghỉ hưu theo chế độ chu đáo, thân mật.
- Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 đúng hướng dẫn và kế hoạch cấp uỷ cấp trên đề ra.
- Chỉ đạo cử giảng viên chuẩn bị tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, TH, MN đúng quy định.
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát và phát triển Đảng
- Triển khai kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên năm 2018 đúng tiến độ.
- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đối với chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm gắn với vai trò trách nhiệm của cá nhân đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Bí thư chi bộ đúng quy trình, quy định.
- Chỉ đạo UBKT Đảng uỷ giám sát cá nhân đồng chí Hồ Thị Việt Yến - Bí thư chi bộ khoa Giáo dục Thể chất - Nghệ thuật và chi bộ khoa Giáo dục Thể chất - Nghệ thuật theo kế hoạch đúng quy trình, quy định.
- Chỉ đạo chi bộ khoa Tiểu học, Công tác HSSV - Kí túc xá tổ chức tốt lễ kết nạp đảng viên mới cho 12 quần chúng đã được Thành uỷ Vinh chuẩn y.
- Triển khai quy trình kết nạp Đảng đợt 2/2018 cho các quần chúng ưu tú là HSSV đúng quy định.
2. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo tốt việc triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn đúng tiến độ và chương trình, kế hoạch đã đề ra như: Hoàn thành báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm; hoàn thành và được cấp phép chương trình trung cấp, sơ cấp nghề CNTT, Tiếng Anh; công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học; công tác tự kiểm tra, đánh giá; tổng kết, đánh giá đợt thanh tra chuyên đề các tổ chức trong trường; các hoạt động về công tác HSSV… Tập trung chỉ đạo công tác tuyển sinh chính quy và các loại hình đào tạo khác.
- Chỉ đạo thực hiện các mặt công tác chuyên môn về tài chính và cơ sở vật chất đúng kế hoạch, tiến độ đề ra như: hoàn thành phê duyệt quy hoạch cơ sở II, thanh lý xe 12 chỗ ngồi, sơn sửa khuôn viên làm việc Ban Quản lý kí túc xá, mương thoát nước sân vận động, đề xuất phương án cấp nước nhà K1B KTX Lào.
3. Công tác đoàn thể
          Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
          II. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc triển khai, thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Kế hoạch số 109-KH/Th.U ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở năm 2018.
2. Công văn số 165-CV/BTCTh.U ngày 28/3/2018 của Ban Tổ chức Thành uỷ Vinh về việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở năm 2018.
3. Kế hoạch số 107-KH/Th.U ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
4. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 23/3/2018 của BCH Trung ương về việc định hướng hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
5. Công văn số 1496-CV/BTCTU ngày 04/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc cử tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch UVBCH Đảng bộ Tỉnh.
6. Thông báo số 1067-TB/TU ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc Thông báo kết quả phân loại cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý năm 2017.
7. Công văn số 1734-CV/Th.U ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động.
8. Kết luận số 24-KL/Th.U ngày 04/4/2018 của BCH Đảng bộ Thành phố Vinh về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/Th.U ngày 31/3/2016 của BCH Đảng bộ Thành phố về phát triển du lịch thành phố Vinh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo gắn với Đề án quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn Thành phố.
9. Công văn số 1755-CV/Th.U ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.
10. Hướng dẫn số 04-HD/BTCTh.U ngày 05/4/2018 của Ban Tổ chức Thành uỷ Vinh về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ Vinh.
11. Công văn số 1514-HD/BTCTh.U ngày 06/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Quy định 4289-QĐ/TU ngày 08/7/2013 của BTV Tỉnh uỷ.
12. Quy định số 4289-QĐ/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc Quy định nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
13. Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
14. Kế hoạch số 110-KH/Th.U ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
15. Công văn số 72-CV/UBKTTh.U ngày 10/4/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Vinh về việc tổ chức tập huấn nghiệp cụ Kiểm tra, giám sát năm 2018.
16. Quyết định số 1945-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
17. Quy định số 1946-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
18. Công văn số 108-CV/UBKTTh.U ngày 12/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc tuyên truyền kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô.
19. Kế hoạch số 112-KH/Th.U ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khoá XI) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
20. Công văn số 1524-HD/BTCTh.U ngày 12/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc chiêu sinh các lớp cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng Đảng năm 2018.
21. Thông báo số 18-TB/TĐTN của BCH Đoàn Tỉnh Nghệ An ngày 20/4/2018 về việc thông báo kết luận kiểm tra tại Đoàn trường CĐSP Nghệ An.
22. Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.
23. Giấy mời số 329-GM/Th.U ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc mời học tập, quán triệt Chỉ thị 18-CT/TW của Bộ Chính trị, sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ.
24. Chuyên đề Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
25. Công văn số 3140-CV/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ.
26. Công văn số 1818-CV/Th.U ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc tự kiểm tra, rà soát thực hiện quy trình công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức.
III. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5/2018
 1. Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; tuyên truyền kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ giảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong các tổ chức, chi bộ. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
2. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 theo Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 10/5/2018. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Triển khai Kế hoạch 112-KH/Th.U ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khoá XI) về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát quý II/2018 của UBKT ĐU, cụ thể là công tác thanh tra, tự kiểm tra các chi bộ; kiểm tra, giám sát một số chi bộ theo kế hoạch, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Quyết định giám sát số 28, 29 của UBKT Đảng ủy;  tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng quy trình kết nạp Đảng đợt 2 cho HSSV. Xét, đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Cầm - Bí thư chi bộ ĐT - NCKH. Chỉ đạo các hoạt động về công tác học sinh sinh viên như: Lễ chia tay giảng đường, rà soát  hồ sơ tốt nghiệp cho K37 hệ CĐ, K56 TC; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Nhà ăn KTX sinh viên và phòng dịch bệnh mùa hè. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên BTV, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
 4. Chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo công văn số 3140-CV/TU ngày 03/5/2018 của Tỉnh ủy Nghệ An và công văn số 1818-CV/Th.U ngày 08/5/2018 của Thành ủy Vinh, công văn số 785/SNV.TCBC ngày 09/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ; xin chủ trương và làm quy trình bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục tập trung chỉ đạo việc điều chỉnh quỹ lương theo quy định. Chỉ đạo rà soát các vị trí lao động hành chính, tổ chức gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng đầu năm; tiếp tục hoàn thành quy trình bổ nhiệm phó trưởng bộ môn khoa Mầm non, Tiểu học; tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để duyệt quyết toán 2017, tiếp tục tiến hành các thủ tục theo quy định về các gói mua sắm và cải tạo, sửa chữa 2018; rà soát, đánh giá lại các công việc về vệ sinh, bảo vệ, môi trường, hệ thống thoát nước trong khu vực nhà trường; tăng cường kiểm tra công tác PCCC khi mùa hè đến; chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn tổng kết năm học, xếp loại đánh giá viên chức và bình xét thi đua năm học 2017- 2018. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
 5. Tập trung chỉ đạo hoạt chuyên môn: đánh giá công  tác  thực tế tại các trường MN, TH và THCS trong tỉnh; chỉ đạo thi, chấm thi kết thúc học phần,  hoạt động NCKH và các hoạt động chuyên môn khác theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo hội thảo khoa học cấp trường, tuyên truyền tuyển sinh chính quy và không chính quy năm 2018, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để giảng dạy chuẩn chức danh nghề nghiệp đợt 1 cho các hệ THCS, TH, MN, chuẩn bị cho giảng viên tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia theo kế hoạch của Sở GD- ĐT. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên BTV, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
  6. Chỉ đạo Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ trong tháng 5; chuẩn bị cho ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6; ban hành các văn ban hướng dẫn bình xét thi đua Công đoàn; chuẩn bị hồ sơ kiểm tra theo Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Tỉnh; chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia Giao lưu Dân ca, ví dặm và tuyên dương sinh viên tiêu biểu khối Thi đua các trường ĐH,CĐ; tổ chức Đại hội Hội sinh viên trường, tổ chức liên hoan nhóm nhảy, nhóm múa sinh viên Nghệ An, triển khai chiến dịch tình nguyện hè 2018. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên BTV, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển