< Trở về giao diện Mobile

Thông báo nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 3 năm 2018

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ Trường (khóa XIII) đã tiến hành Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 02 năm 2018 và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm tháng 3/2017, Hội nghị đã thống nhất với các nội dung dưới đây:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2018
            1. Công tác chính trị tư tưởng
- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định;
- Hoàn thành việc viết Bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường;
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
2. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo tốt các hoạt động: triển khai thực tập sư phạm I, II; sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018 đúng kế hoạch; tổ chức thi, NCKH đúng kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo nghiệm thu và ban hành được chương trình chi tiết bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS; chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm lớp bậc THCS và bậc Tiểu học.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng  hồ sơ xin cấp phép đào tạo sơ cấp, trung cấp CNTT, tiếng Anh.
- Chỉ đạo tốt việc chuẩn bị hồ sơ để Sở Giáo dục kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 509/UBND.VX của UBND tỉnh được ban hành Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc giao nhiệm vụ  đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp và viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
- Chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh năm 2018 đúng kế hoạch.
- Triển khai Kế hoạch  số 07/KH.UBND ngày 05/01/2018.
3. Công tác HSSV
- Chỉ đạo tốt việc tổ chức gặp mặt và trao quà Tết Mậu Tuất 2018 cho HSSV nghèo vượt khó học tập.
- Chỉ đạo cử HSSV năm thứ nhất của khoa Tiểu học, Mầm non tham gia tập, tổng duyệt và dự lễ ra quân năm 2018 theo đề nghị của Thành đội Vinh.
- Chỉ đạo tổ chức cho HSSV, lưu học sinh Lào thực hiện kế hoạch nghỉ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 nghiêm túc, chu đáo.
4. Công tác tổ chức, cán bộ
- Chỉ đạo bổ nhiệm Phó trưởng khoa THCS, Bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa Tiểu học, Mầm non đúng quy trình, quy định.
- Đồng ý để Hiệu trưởng cử 02 viên chức tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá K68.B31 tại trường Chính trị tỉnh Nghệ An.
 - Chỉ đạo thực thực hiện tốt các chế độ chính sách cho viên chức;
- Chỉ đạo tốt thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn của các khoa: THCS, Ngoại ngữ, Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục.
5. Công tác Kế hoạch - Tài chính và Hành chính - Quản trị
 - Chỉ đạo việc phân khai kinh phí các hoạt động của Nhà trường năm 2018 theo đúng quy định.
- Chỉ đạo tốt thanh toán các chế độ phúc lợi cho viên chức, chế độ ưu đãi và trợ cấp cho HSSV đầy đủ.
- Chỉ đạo hoàn thành việc quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành năm 2017.
- Chỉ đạo triển khai các kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2018 hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
- Chỉ đạo đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự vui xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018 ở cả 2 cơ sở.
6. Công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục
- Chỉ đạo duy trì tốt các hoạt động thanh tra nề nếp dạy học, lao động hành chính; thanh tra thi, chấm thi học phần các khóa, hệ đào tạo và bồi dưỡng.
  - Chỉ đạo các tổ công tác chuẩn bị hồ sơ tự đánh giá đúng tiến độ.
7. Công tác xây dựng Đảng
-  Xét, đề nghị Thành uỷ Vinh công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị gồm: đ/c Hồ Thị Phương Mai, Trần Thị Thanh Hoa (chi bộ khoa Ngoại ngữ); đ/c Phạm Thị Mỹ (chi bộ P.Đào tạo - NCKH); đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc (chi bộ HC -  TTr - TV).
- Xét, đề nghị Thành uỷ Vinh chuẩn y kết nạp Đảng đối với quần chúng Phạm Thị Thanh Huệ - giảng viên khoa Tiểu học và 11 quần chúng là HSSV (có danh sách kèm theo).
8. Công tác Đoàn thể
-  Chỉ đạo tổ chức chúc Tết Mậu Tuất các gia đình chính sách và gia đình có công theo phân công của cấp trên; trao quà Tết cho các gia đình viên chức có hoàn cảnh đặc biệt chu đáo, ý nghĩa.
- Chỉ đạo Đoàn TN tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết chương trình tình nguyện “Mùa Đông ấm 2017, Xuân tình nguyện 2018” và Lễ ký cam kết đảm bảo ANTT trong dịp Tết nguyên Đán Mậu Tuất 2018”.
- Chỉ đạo Hội SV thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng sư phạm” vào ngày 3/2/2018 tại Hội trường CS1, kết quả huy động được 208 đơn vị máu.
- Chỉ đạo thực hiện tốt Công trình thanh niên năm học 2017-2018 “Xây dựng khuôn viên trường xanh, sạch, đẹp”.
II. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
2. Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948  11/6/2018).
3. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đoạ của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
4. Chương trình số 23-CTr/ThU ngày 26/01/2018 về Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh năm 2018 (Bổ sung).
5. Kế hoạch số 98-KH/Th.U ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW(khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
6. Công văn số 1652-CV/Th.U ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Thành Uỷ Vinh về việc tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân.
6. Thông báo số 968-TBTh.U ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về Thông báo kết quả phê duyệt Quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
III. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3/2018
1. Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
2. Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định 628/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Chỉ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh nghệ an cho cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở và kế hoạch 07/KH-UBND. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 02/KH-CĐSP ngày 09/01/2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”, và kết luận của Ban tổ chức hội thảo đã họp ngày 26/02/2018; tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2018; công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
3. Chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn: công tác thực tập, kiểm tra thực tập sư phạm gắn liền với thực tế ở trường phổ thông, tổ chức thi kết thúc học kỳ I cho các lớp học tiếng Việt của học viên Lào. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch chuyên môn: dạy, học; tổ chức thi lại; nhận bài Thông báo khoa học, Hội thảo khoa học; công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giảng viên; hoàn thành việc xây dựng chương trình trung cấp Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
4. Chỉ đạo các hoat động về công tác HSSV: Hoàn thành hồ sơ xét đánh giá kết quả rèn luyện, hồ sơ xét HBKKHT, chế độ chính sách các khóa học kỳ I năm 2017 - 2018; kiểm tra, rà soát hồ sơ HSSV năm cuối khóa và lập danh sách HSSV đủ điều kiện về hồ sơ tốt nghiệp năm 2018; công tác quản lý HSSV. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
5. Chỉ đạo tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ: quy hoạch đi học nâng cao trình độ; bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý các tổ chức; cử giảng viên  tham gia bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp; cử giảng viên tham gia học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội; cử giảng viên tham gia đi thực tế tại trường phổ thông; điều hoà lao động; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Quy chế đánh giá viên chức và Quy chế Thi đua - Khen thưởng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Nhà trường. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
6. Chỉ đạo hoàn thành thi và cấp chứng chỉ cho các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; ban hành Quy định về công tác văn thư, lữu trữ; tiếp tục chỉ đạo triển khai các kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2018 và quy hoạch cơ sở II  hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. Phân công đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
7. Chỉ đạo triển khai quy trình phát triển Đảng cho học sinh, sinh viên đợt 2/2018. Phân công đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
8. Chỉ đạo Công đoàn triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2018), tham gia Hội thi văn nghệ quần chúng của Công đoàn cấp trên phát động; Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931 - 26/3/2018) và tham gia Festival Sinh viên Nghệ An lần thứ II tại trường Đại học Y khoa Vinh trong khuôn khổ hoạt động của Khối thi đua các trường ĐHCĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (theo kế hoạch của Khối thi đua) Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển