< Trở về giao diện Mobile

Thông báo nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 12 năm 2017

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XIII) đã tiến hành Hội nghị phiên tháng 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 11/2017 và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm tháng 12/2017, Hội nghị đã thống nhất với các nội dung sau:
I. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017
          1. Kết quả đạt được
1.1. Chỉ đạo tốt triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng khóa XII lần thứ 4, lần thứ 5 của Đảng và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Sơ kết và xây dựng gương điển hình về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.2. Chỉ đạo tốt các chi bộ, đoàn thể tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, phổ biến, cập nhật các thông tin thời sự theo đúng trọng tâm chủ đề hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
1.3. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) chu đáo, trang trọng, ý nghĩa.
1.4. Chỉ đạo tốt việc hoàn thành kế hoạch đào tạo và triển khai thi kết thúc học kỳ I cho HSSV năm 2,3; khảo sát địa bàn thực tập sư phạm tại các địa phương.
1.5. Chỉ đạo tốt triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017.
1.6. Chỉ đạo tốt thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác học sinh, sinh viên.
1.7. Chỉ đạo tốt đón tiếp lưu học sinh Lào khoá 15 nhập học.
1.8. Chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh và đào tạo hệ vừa làm vừa học.
1.9. Chỉ đạo bổ nhiệm chức danh trưởng các tổ chức thuộc trường đúng quy trình, quy định gồm: Ban Quản lý Ký túc xá, khoa GD Thể chất - Nghệ thuật, khoa Mầm non, khoa Trung học cơ sở, khoa Lý luận chính trị - Tâm lý GD.
1.10. Chỉ đạo tốt điều chuyển viên chức ở các tổ chức để đảm bảo điều hòa lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Nhà trường.
1.11. Chỉ đạo hoàn thành công tác cải tạo, sữa chữa cơ sở vật chất năm 2017 nghiệm thu đưa vào sử dụng.
1.12. Chỉ đạo các đoàn thể triển khai các hoạt động: Giải bóng đá CBGV Khối thi đua các trường ĐH, CĐ; Hội thi tiếng hát HSSV; Diễn đàn SV Sư phạm với đạo đức nhà giáo; Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT 2017; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
1.13. Hoàn thành công tác kiểm tra các chi bộ về đánh giá kết quả thực hiện cam kết sau kiểm điểm NQTW4 và công tác triển khai Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
1.14. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 đúng quy trình, quy định.
1.15. Tổ chức tốt công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017.
1.16. Hoàn thành xây dựng Chương trình công tác Đảng năm 2018.
          2. Tồn tại
2.1. Chỉ đạo công tác quy hoạch, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn ở các khoa đào tạo còn chậm tiến độ.
2.2. Chưa triển khai công tác xây dựng quy hoạch cấp uỷ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2.3. Chỉ đạo rà soát bổ sung, điều chỉnh, thay thế một số văn bản lãnh đạo, điều hành, quản lý, hướng dẫn của Nhà trường còn chậm.
II. Cho ý kiến thực hiện các văn bản của cấp trên
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Công văn số 60-CV/UBKT ngày 27/10/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Vinh về báo cáo số liệu kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017.
2. Thông báo số 03-TB/TĐTN-VP ngày 24/10/2017 của Ban Chấp hành TỈnh Đoàn Nghệ An về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2017 -2022.
3. Thông báo số 871-TB/Th.U ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về Kết quả phê duyệt quy hoạch câấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, rà soát bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 các tổ chức cơ sở Đảng
4. Công văn số 1454-CV/Th.U ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc đánh giá kết quả khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm NQTW4.
5. Công văn số 92-CV/BTGThU ngày 30/10/2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc học tạp, nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6. Công văn số 2643-CV/TU ngày 02/11/2017 của  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý.
7. Kế hoạch số 05-KH/TĐTN-TTNTH ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An về Kế hoạch Tổ chức Giải bóng đá truyền thống cán bộ, giáo viên trẻ các trường Đại học, Cao đẳng và phát động chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2017.
8. Quyết định số 1574-QĐ/TU ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc Quyết định điều chỉnh phân công phụ trách lĩnh vực, địa phương, đơn vị.
9. Quyết định số 1575-QĐ/TU ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp Tỉnh, các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
10. Kế hoạch số 07-KH/TĐTN-TTNTH ngày 09/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An về Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội Sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng năm 2017.
11. Công văn số 2684-CV/TU ngày 20/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.
12. Công văn số 1529-CV/Th.U ngày 23/11/2017 Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc xin ý kiến đánh giá xếp loại.
13. Công văn số 2705-CV/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 101- QĐ/TW.
III. Nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm công tác tháng 12/2017
1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
3. Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017).
4. Tiếp tục chỉ đạo thi kết thúc học kỳ I, năm học 2017-2018; khảo sát địa bàn thực tập tại các địa phương.
5. Chỉ đạo tổ chức Khai giảng khóa 15 đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước CHDCND Lào.
6. Chỉ đạo Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017.
7. Tiếp tục chỉ đạo công tác chuyên môn về công tác HSSV: chấm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018; đôn đốc HSSV, lưu học sinh  mua bảo hiểm y tế bắt buộc đúng quy định.
8. Chỉ đạo xét hệ số K quý I, II, III; nâng lượng đợt 2 năm 2017.
9. Chỉ đạo gặp mặt viên chức nghỉ hưu đợt 2 năm 2017.
10. Chỉ đạo công tác quy hoạch, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn ở các khoa đào tạo. Rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức nâng cao trình độ giai đoạn 2016 - 2021.  
11. Triển khai công tác xây dựng quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.
12. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức theo Quyết định số 2235/QĐ- UBND Tỉnh ngày 31/5/2017.
13. Chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội theo văn bản hướng dẫn cấp trên.
14. Chỉ đạo quyết toán tài chính năm 2017.
15. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an ninh trường học năm 2017.
16. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ Giáng sinh năm 2017 và dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2018.
17. Tiếp tục chỉ đạo rà soát bổ sung, điều chỉnh, thay thế các văn bản lãnh đạo, điều hành, quản lý, hướng dẫn của Nhà trường như Quy định đánh giá xếp loại cán bộ viên chức; Quy chế Thi đua - khen thưởng; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường; Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
18. Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
19. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.
20. Chỉ đạo hoàn thành việc ủng hộ xã nghèo theo chỉ tiêu UBND Tỉnh giao năm 2017.
          21.  Xét, cho làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú là viên chức gồm:
          - Nguyễn Thị Huyền Thương - Phòng Công tác HSSV
          - Nguyễn Thị Thanh Loan - Ban Quản lý Ký túc xá./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển