< Trở về giao diện Mobile

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hiện nay có 11 chi bộ trực thuộc đã thực hiện xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác chuẩn bị cho đại hội các chi bộ được Đảng bộ chuẩn bị nghiêm túc, tập trung trong tháng 6/2022.
Theo Công văn số 831-CV/ThU ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 27/5/2022 về hướng dẫn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng uỷ đã tập trung công tác chỉ đạo Đại hội mẫu đối với chi bộ Quản trị - Thư viên vào ngày15/6/2022. Tại đại hội mẫu, đoàn công tác của Thành uỷ Vinh đã tham dự và chỉ đạo rút kinh nghiệm đến các bí thư chi bộ trong Đảng bộ. Ngoài ra, công tác duyệt đại hội chi bộ cũng được Ban Thường vụ Đảng uỷ thực hiện nghiêm túc. Tại các buổi duyệt hồ sơ, UV BTV Đảng uỷ và các Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ chú trọng quy trình các bước thực hiện xây dựng đề án nhân sự tại các chi bộ, việc chuẩn bị các báo cáo và hồ sơ khác phục vụ đại hội. Sau đại hội mẫu, các chi bộ còn lại tiến hành đại hội tuân thủ theo lịch quy định của Đảng uỷ. Tại đại hội, đảng viên các chi bộ thực hiện nghiêm túc nội quy đại hội, các buổi đại hội đều có sự tham gia của đại diện BTV Đảng uỷ và Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ.
Đồng chí Nguyễn Thị Nuôi - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy tham dự và chỉ đạo rút kinh nghiệm đến các bí thư chi bộ trong Đảng bộ
Đồng chí Trần Anh Tư - Bí thư Đảng uỷ  - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại đại hội Chi bộ mẫu QT - TV
Sau đại hội, các chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ đúng thời hạn nạp cho Văn phòng Đảng uỷ. Đảng uỷ đã họp và chuẩn y kết quả bầu cử danh sách chi uỷ các chi bộ (đối với chi bộ có chi uỷ) và danh sách bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với các chi bộ không có chi uỷ). Sau đây là danh sách các chi uỷ viên và các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An:
1. Chi bộ khoa Trung học cơ sở
- Ban Chấp hành Chi bộ khoa THCS gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Tạ Thị Thanh Hà
2. Đ/c Trần Thị Cẩm Thơ
3. Đ/c Nguyễn Thị Hương Trà.
- Bí thư Chi bộ: Tạ Thị Thanh Hà
- Phó Bí thư Chi bộ: Trần Thị Cẩm Thơ.
 Ban Chấp hành Chi bộ khoa THCS
2. Chi bộ khoa Tiểu học
1. Bí thư Chi bộ: Phạm Đình Hoà
2. Phó Bí thư Chi bộ: Phạm Thị Thanh Huệ.
3. Chi bộ khoa Mầm non
- Ban Chấp hành Chi bộ khoa Mầm non gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai
3. Đ/c Trần Thị Phương Thảo.
- Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Quý Hoa
- Phó Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Mai.
Ban Chấp hành Chi bộ khoa Mầm non
4. Chi bộ khoa Ngoại ngữ
1. Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Xuân Đào
2. Phó Bí thư Chi bộ: Phạm Thị Mai Anh.
5. Chi bộ khoa Giáo dục thể chất – Nghệ thuật
- Ban Chấp hành Chi bộ khoa GDTC - NT gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Hồ Thị Việt Yến
2. Đ/c Phan Văn Thắng
3. Đ/c Phan Hồng Ngọc.
- Bí thư Chi bộ: Hồ Thị Việt Yến
- Phó Bí thư Chi bộ: Phan Văn Thắng.
Ban Chấp hành Chi bộ khoa GDTC - NT
6. Chi bộ khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục
- Ban Chấp hành Chi bộ khoa LLCT - TLGD gồm 02 đồng chí:
1. Đ/c Lê Thị Phương Dung
2. Đ/c Lê Thị Hương Quê.
- Phó Bí thư Chi bộ: Lê Thị Phương Dung.
Ban Chấp hành Chi bộ khoa LLCT - TLGD
7. Chi bộ phòng Đào tạo – Thanh tra
- Ban Chấp hành Chi bộ phòng ĐT - TT gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Đặng Xuân Trường
2. Đ/c Hoàng Đình Hải
3. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền.
- Bí thư Chi bộ: Đặng Xuân Trường
- Phó Bí thư Chi bộ: Hoàng Đình Hải.
 
Ban Chấp hành Chi bộ phòng ĐT - TT
8. Chi bộ phòng Tổ chức – Kế hoạch
- Ban Chấp hành Chi bộ phòng TC - KH gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Nguyền Văn Dũng
2. Đ/c Chu Tuấn Anh
3. Đ/c Hồ Thanh Hương.
- Bí thư Chi bộ: Nguyễn Văn Dũng
- Phó Bí thư Chi bộ: Chu Tuấn Anh.
Ban Chấp hành Chi bộ phòng TC - KH
9. Chi bộ Quản trị - Thư viện
- Ban Chấp hành Chi bộ QT - TV gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Nguyễn Văn Thành
2. Đ/c Đinh Văn Hoàn
3. Đ/c Lê Văn Lưu.
- Bí thư Chi bộ: Nguyễn Văn Thành
- Phó Bí thư Chi bộ: Đinh Văn Hoàn.
Ban Chấp hành Chi bộ QT - TV
10. Chi bộ Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm.
- Bí thư Chi bộ: Nguyễn Lâm Huy
- Phó Bí thư Chi bộ: Lê Thị Cẩm Mỹ.
11. Chi bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An
- Ban Chấp hành Chi bộ Trường THSP gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Trần Hải Hưng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Quyên
3. Đ/c Thái Thị Mai Liên.
- Bí thư Chi bộ: Trần Hải Hưng
- Phó Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Hoài Quyên.
Ban Chấp hành Chi bộ Trường THSP
Tạ Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ Nhà trường
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển