< Trở về giao diện Mobile

Nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 01 năm 2018

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XII) đã tiến hành Hội nghị phiên tháng 01/2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 12/2017 và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm tháng 01/2018, Hội nghị đã thống nhất với các nội dung sau:
I. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017
          1.Công tác chính trị tư tưởng
- Chỉ đạo tốt việc tiếp tục triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo đúng quy định hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể thực hiện tốt tuyên truyền, Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017).
2. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo tốt thi kết thúc học kỳ I, năm học 2017 - 2018; khảo sát địa bàn thực tập tại các địa phương.
- Chỉ đạo tổ chức Khai giảng khóa 15 đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước CHDCND Lào và chào mừng 42 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào trang trọng.
- Chỉ đạo hoàn thành Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017.
3. Công tác Học sinh, sinh viên
 Chỉ đạo hoàn thành công tác chuyên môn về công tác HSSV: chấm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018; mua bảo hiểm y tế bắt buộc trong HSSV; tư vấn bảo vệ sức khoẻ giới tính cho HSSV năm nhất.
4. Công tác tổ chức, cán bộ
- Chỉ đạo hoàn thành nâng lượng đợt 2 năm 2017.
- Chỉ đạo tổ chức chu đáo buổi gặp mặt viên chức nghỉ hưu đợt 2 năm 2017.
- Chỉ đạo tổ chức chu đáo gặp mặt cựu chiến binh và giảng viên GDQP-AN nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định công tác quy hoạch, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn ở các khoa đào tạo.
- Triển khai công tác xây dựng quy hoạch cấp uỷ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Chỉ đạo hoàn thành công tác bảo hiểm xã hội đúng văn bản hướng dẫn cấp trên.
5. Công tác Kế hoạch - Tài chính và Hành chính - Quản trị
- Chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh tài chính năm 2017.
- Chỉ đạo quyết toán tài chính năm 2017 đúng tiến độ đề ra.
- Chỉ đạo hoàn thành công tác cải tạo, sữa chữa, mua sắm năm 2017 đúng kế hoạch.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác an ninh trường học năm 2017.
- Chỉ đạo tốt tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học trong dịp lễ Giáng sinh năm 2017 và dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2018.
6. Công tác xây dựng Đảng
- Tổ chức chu đáo, nghiêm túc Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
- Chỉ đạo tốt các chi bộ triển khai xây dựng Chương trình công tác năm 2018.
- Chỉ đạo tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Phan Thị Dung thuộc chi bộ khoa Trung học cơ sở và quần chúng Thái Thị Mai Liên thuộc chi bộ khoa Ngoại ngữ.
7. Công tác khác
 Chỉ đạo hoàn thành tốt việc ủng hộ xã nghèo theo chỉ tiêu UBND Tỉnh giao năm 2017 và tặng quà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng.
II. Cho ý kiến thực hiện các văn bản của cấp trên
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
2. Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên đại bàn tỉnh Nghệ An.
3. Thông tri số 06 - TT/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
4. Kế hoạch số 87-KH/Th.U ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
5. Kế hoạch số 89-KH/Th.U ngày 01/12/2017 Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII).
6. Quyết định số 464- QĐ/Th.U ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Quyết định xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2017.
7. Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về việc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
8. Kết luận số 23- KL/Th.U của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
9. Công văn số 1558-CV/Th.U ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc giải quyết đơn thư.
10.Công văn số 1558-CV/Th.U ngày 20/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc giải quyết đơn thư.
III. Nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm công tác tháng 01/2018
1. Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các chi bộ, đoàn thể tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên BCH, bộ phận thực hiện công tác tuyên truyền và công tác tổ chức cán bộ chỉ đạo thực hiện.
2. Chỉ đạo chuẩn bị công tác triển khai thực tập sư phạm I, II; công tác chuyên môn về công tác HSSV: cấp giấy chứng nhận “hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018; triển khai đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV năm 2,3; tổng kiểm tra HSSV nội, ngoại trú; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018). Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
3. Chỉ đạo phê duyệt quy hoạch đi học nâng cao trình độ giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4; xét chuyển ngạch viên chức; tiếp tục điều hoà lao động và kiện toàn bộ máy tổ chức theo Quyết định số 2235- QĐ/UBND; quyết toán tài chính năm 2017; BTV ĐU làm việc với BTV Công đoàn trường; triển khai xây dựng kế hoạch cho HSSV, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2018; thực hiện các chế độ chính sách cho viên chức. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
4. Chỉ đạo giao trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và KNM khai thác sử dụng cơ sở vật chất và quản lý công tác bảo vệ tại cơ sở II; triển khai kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất năm 2018 và tiến tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường; tổ chức nghiệm thu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; giao khoa Trung học cơ sở xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm lớp bậc THCS và khoa Tiểu học xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm lớp bậc Tiểu học. Phân công đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
5. Chỉ đạo UBKT Đảng uỷ và các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 theo quy định Điều 30, Điều 32. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, CN UBKT Đảng uỷ chỉ đạo thực hiện.
6. Đồng ý cho triển khai công tác phát triển Đảng theo đúng quy trình đối với quần chúng Phạm Thị Thanh Huệ - giảng viên khoa Tiểu học; Xét, đề nghị Thành uỷ Vinh chuẩn y kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Loan - Ban Quản lý Ký túc xá và Nguyễn Thị Huyền Thương - Phòng Công tác HSSV. Phân công đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển