< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch Kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 105-KH/Th.U ngày 12/3/2018 của Thành ủy Vinh về kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kế hoạch kiểm tra như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Đánh giá đúng thực trạng công tác đảng viên trong thời gian vừa qua, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và hướng dẫn các cấp ủy chi bộ thực hiện tốt công tác đảng viên năm 2018 và những năm tiếp theo.
- Tổng hợp những vướng mắc, bất cập và những kiến nghị trong công tác đảng viên, tham mưu đề xuất với cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Công tác kiểm tra phải thực hiện từ chi bộ.
II. Đối tượng kiểm tra, tự kiểm tra: Các chi bộ trực thuộc.
III. Nội dung, phương pháp kiểm tra, tự kiểm tra
1. Nội dung
- Việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ đảng viên.
- Phát triển đảng viên (tạo nguồn, kết nạp, chuyển chính thức, xóa tên cho ra khỏi Đảng);
- Tặng, truy tăng Huy hiệu Đảng từ năm 2017-2018;
- Đánh giá phân loại và khen thưởng đảng viên năm 2017;
- Sinh hoạt chi bộ;
- Quản lý hồ sơ đảng viên;
- Cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên năm 2017-2018;
(có đề cương kiểm tra kèm theo)
2. Phương pháp
Các chi bộ tiến hành tự kiểm tra theo nội dung và đề cương kèm theo kế hoạch dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, của đồng chí bí thư. Cấp ủy các chi bộ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đảng viên ở chi bộ mình.
IV. Tổ chức thực hiện
 1. Căn cứ vào Kế hoạch này các Chi bộ thực hiện tự kiểm tra một cách nghiêm túc, có chất lượng và gửi báo cáo về Đảng ủy trường (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 05/4/2018.
 2. Các Đảng ủy viên đôn đốc nhắc nhở các chi bộ được phân công theo dõi triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả tốt.
 3. Văn phòng Đảng ủy tổng hợp kết quả, tham mưu báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác đảng viên của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An báo cáo Thành ủy Vinh (qua Ban tổ chức) trước ngày 13/4/2018./.
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển