< Trở về giao diện Mobile

Thông báo tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"

Căn cứ Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020" nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hiệu trưởng thông báo:
1. Đối tượng:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường;
- Đặt hàng các đơn vị: phòng Tổ chức – hành chính, phòng QT-CTHSSV, phòng ĐT-NCKH phối hợp với TTĐTBD KNM, mỗi đơn vị gửi ít nhất 1 bài tham gia dự thi.
2. Hình thức: Dự thi dưới dạng bài viết cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các bài viết dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.
3. Thời gian thi và cách thức nộp bài
- Thời gian thi:
+ Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020
+ Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 10/2020
+ Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2020
- Cách thức nộp bài thi: Bài viết được gửi về Sở Nội vụ Nghệ An, số 30, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trước ngày 30/9/2020 (có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính).
4. Cơ cấu giải thưởng: thực hiện theo Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND Tỉnh.
Các nội dung chi tiết đề nghị các đơn vị, viên chức xem Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An; thể lệ cuộc thi tại Công văn số 1739/TL-BTCCT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ban tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020" trên Website Nhà trường
Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường được biết và thực hiện nghiêm túc./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển